Positiva hälsoeffekter!

Så tränar du

medelintensivt

Du bör ägna dig åt medelintensiv träning en halvtimme om dagen, fem dagar i veckan. Men hur tränar man egentligen medelintensivt? Experten lär dig knepet!

Publicerad den 24 maj

Det pratas mycket om lågintensiv träning kontra högintensiv träning. Ändå är den nationella rekommendationen 150 minuters medelintensiv träning i veckan, enligt Mats Börjesson, hjärtläkare och professor i idrott inriktning folkhälsa på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH).

– Medelintensiv träning är det vi rekommenderar när vi pratar folkhälsa. Är man vältränad och vill förbättra sin styrka och kondition ytterligare, går det givetvis utmärkt att träna hårdare än så, säger Mats Börjesson.

Tabeller ofta missvisande 

Många definierar medelintensiv träning utifrån aktivitet. Men Mats Börjesson menar att det är missvisande.

– En joggingtur kan vara lågintensiv träning för en person, högintensiv för en annan och medelintensiv för en tredje. Allt beror på vilka grundförutsättningar du har, säger Mats Börjesson.
Ett annat populärt sätt att definiera medelintensiv träning är ansträngning i procent i förhållande till sin maxkapacitet.

Bästa sättet att mäta sin ansträngning

– De flesta av oss har aldrig varit uppe i maxpuls, vi vet inte ens vilken maxpuls vi har. I stället tittar vi i tabeller, vad som är normal för ens ålder, vikt och kön, och utifrån den informationen matar vi in vår maxpuls i pulsmätare och andra tekniska hjälpmedel. Men ofta kan det vara ganska stor differens mellan maxpulsen du får fram i en tabell och din faktiska maxpuls.

Men om medelintensiv träning inte kan definieras utifrån aktivitet eller procent av maxpuls, hur ska man då veta när man tränar på ”rätt” nivå?

– Det är faktiskt väldigt enkelt. När du är andfådd men fortfarande kan prata, då tränar du medelintensivt! Den upplevda ansträngningen är en god uppskattning av ansträngningsnivå, och i praktiken troligen det mest användbara sättet att mäta sin ansträngning på för de flesta människor. Det krävs ju varken specifika förkunskaper eller apparater.

Regelbunden träning ger många positiva hälsoeffekter

– Träning är en mirakelkur för både vårt psyke och vår kropp. Ett exempel är att risken för hjärt-kärlsjukdom och för tidig död halveras, jämfört med om man inte rör sig, avslutar Mats Börjesson.