Hoppa till sidans innehåll

Mer motion!

Så blir ditt barn

mer aktivt

Barn och ungdomar rör sig allt mindre, och många lägger skulden på paddor och mobiler. Men forskning visar att teknik – om den används på rätt sätt – kan öka den fysiska aktiviteten.

Publicerad den 13 augusti, 2015

– Skärmarna är en del av barnens liv, och vi kan aldrig ta en match mot tekniken, vi skulle bara förlora. Så i stället för att se teknik som ett hot måste vi vända på perspektivet och se hur den kan hjälpa våra barn att bli mer aktiva, säger Anna-Karin Lindqvist, som forskar om hälsopromotion på Luleå tekniska universitet.

Anna-Karin Lindqvist har i sin forskning följt två klasser under hela högstadiet. Eleverna fick själva fundera ut hur de ville öka sin fysiska aktivitet. Tankarna landade i att eleverna parades ihop två och två, och under en månads tid skickade de varje dag ett peppande sms till sin parkompis.
 
– I dag känns sms lite mossigt, men studien påbörjades för fem år sedan. Skulle jag göra samma studie i dag skulle vi nog ha utvecklat en app i stället.

Eleverna involverades i allt 

Eftersom eleverna var minderåriga behövde deras föräldrar informeras om projektet. För att öka engagemanget fick eleverna själva sätta samman informationsmaterialet.

– Studien byggde på elevernas idéer och de var delaktiga i allt, från ax till limpa. Jag tror mycket på empowerment, alltså att ge makten till dem som ska göra jobbet, säger Anna-Karin Lindqvist.
Studien resulterade i att elevernas fysiska aktivitet ökade, jämfört med kontrollgruppen. 

– Elevernas fysiska aktivitet mättes, och en slutsats är att mätandet är motiverande i sig. En annan slutsats är att det måste vara roligt att röra på sig. Och det måste vara roligt här och nu! Du kan inte uppmana ett barn att motionera för att täta sin benstomme och undvika benskörhet i 70-årsåldern.

Minst 60 minuter om dagen

Barn och ungdomar bör röra på sig minst 60 minuter om dagen. Bland 15-åringar är det dock få som når upp till den där timmen; bara 15 procent av pojkarna och 10 procent av tjejerna. 

– Många föräldrar tänker att deras engagemang är viktigt när det gäller den fysiska aktiviteten för små barn. Men engagemanget är lika viktigt för större barn, det gäller att inte abdikera för tidigt, uppmanar Anna-Karin Lindqvist.

Hon menar att även skolan har ett stort ansvar.

– Enda sättet att nå alla barn i Sverige är genom skolan. Det finns vetenskapliga belägg för att fysisk aktivitet förbättrar den kognitiva förmågan och därmed förmågan att prestera. Ändå handlar debatten om skolresultat mer om att införa betyg i lägre åldrar, här behöver vi ändra fokus.

Viktigt med aktiva skoltransporter

Barn och ungdomar med ett aktivt liv har ofta en sak gemensamt: de cyklar eller går till skolan.

– Aktiva skoltransporter är oerhört viktigt, ändå skjutsas det något fruktansvärt. Det skapar en ond spiral där föräldrar som vill släppa iväg sina barn på cykel inte vågar, på grund av den farliga trafikmiljön vid skolan. Det här är ett område där skolan skulle kunna göra viktiga insatser med relativt små resurser, avslutar Anna-Karin Lindqvist.

Läs Anna-Karin Lindqvists avhandling om att främja ungdomars fysiska aktivitet.