Hoppa till sidans innehåll

Lyssna på din kropp

Ta kontroll

över stressen

Stress i lagom stora doser är bara naturligt och inte alls farligt. Men om stressen blir konstant dyker varningstecknen upp.

Stress är något positivt och nödvändigt för att vi ska klara av utmaningar i livet. Men om vi aldrig får tillfälle att återhämta oss efter stressreaktionerna kan stressen skada kroppen och i värsta fall ge upphov till utmattningssyndrom – det som i vardagligt tal kallas att ”gå in i väggen”.

– Utmattningssyndrom tar tid att både bygga upp och att komma ur, säger Marie Söderström, psykolog vid Stressmottagningen på Karolinska Institutet i Stockholm.

– Symtom som trötthet, sömnproblem, koncentrationssvårigheter och humörsvängningar kommer långsamt och gradvis tills man en dag plötsligt inte längre orkar med att varken jobba, vara social eller fungera i vardagen.

Ökat antal sjukskrivningar

Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa, dit utmattning räknas, ligger i dag på en högre nivå än för 15–20 år sedan och ökar även bland barn och unga.

– Det finns säkert många förklaringar till detta, som minskade resurser på arbetsplatser, 24-timmarssamhället som suddat ut gränsen mellan arbete och fritid, höga krav i vardagen, ekonomiska problem 
i spåren av finanskris och arbetslöshet, säger Marie Söderström.

Men, betonar hon, det finns sätt att hejda processen och undvika att hamna i utmattningssyndrom.

– Lyssna på kroppen, stanna upp och reflektera över vad det är som stressar
 dig och vad det är som tar av din energi. Fundera över vad du kan påverka och agera sedan utifrån det. Om stressen i huvudsak finns på jobbet kan det handla om att göra täta och regelbundna avstämningar med sin chef, att ta hjälp med prioriteringarna, att använda kollegorna som bollplank och att våga säga nej.

Viktigt att fylla på energireserverna.

Om stressen finns i hemmet handlar det ofta om att sänka de egna kraven – allt kan inte vara perfekt. Skär ner på alla ”måsten”, våga prioritera det som är viktigast och våga säga nej.

– Här är det oerhört viktigt att man skär ner på rätt saker. Det finns en risk för att man väljer bort sådant som umgänge med vänner, träning och ordentliga måltider – men att begränsa livet på dessa områden fungerar ofta inte på lång sikt, eftersom det ofta är just sådana aktiviteter som hjälper oss att fylla på energireserverna, säger Marie Söderström.

Hon betonar också att det är svårt att bryta mönster och att man därför bör göra förändringarna i små steg, då är chanserna att lyckas större.

Våga söka hjälp

Slutligen är det viktigt att våga söka hjälp. Både vårdcentralen och företagshälsovården erbjuder ofta behandling med så kallad kognitiv beteendeterapi, KBT, och KBT-behandling finns också att tillgå via internet.

– Sedan finns det även självhjälpsböcker och så kan man förstås också gå till en privat psykolog, säger Marie Söderström.

Läs mer om KBT på nätet: www.livanda.sewww.kbtonline.sewww.wemind.se

Tips på självhjälpsböcker: Hantera din stress med KBT av Giorgio Grossi, 29 sidor om stress av Kerstin Jeding.

Text: Karin Strand. Denna artikel kommer från Cura-apotekets tidning För hela livet nr 1/2015.