Hoppa till sidans innehåll

Friskare liv!

Motionera 30 minuter

om dagen

Vi bör alla röra på oss minst 30 minuter om dagen, eller 150 minuter i veckan. Mats Börjesson, hjärtläkare och professor, berättar varför.

Tusentals studier från världens alla hörn pekar på samma sak: regelbunden motion leder till ett längre och friskare liv. Mats Börjesson, hjärtläkare och professor i idrott inriktning folkhälsa på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH), berättar om hälsovinsterna.

– Regelbunden motion är bra för de flesta organsystem, inklusive huden. Risken för hjärt- och kärlsjukdom halveras. Muskler och leder stärks. Träning förebygger även ryggbesvär, benskörhet, diabetes och cancer. Vi lever helt enkelt längre om vi rör på oss.

15 minuter ger också positiva effekter

Motion ger även stora positiva effekter på den mentala hälsan.

– Träning förebygger exempelvis stress och depression. Man har även sett positiva effekter på inlärning, humör och livskvaliteten överlag. 

Rekommendationen i Sverige, liksom i övriga världen, är minst 150 minuter i veckan. Helst bör den tiden fördelas över fem dagar, vilket blir 30 minuter om dagen.

– Att rekommendationen är 30 minuter beror på att väldigt många studier har gjorts på just den tiden. Men jag vill poängtera att 15 minuters träning också ger positiva effekter på hälsan, och att 60 minuters träning ger ännu mer.

Halvtimmen behöver inte vara sammanhängande

Motionen bör vara åtminstone medelintensiv.

– När du är andfådd men fortfarande kan prata, då tränar du medelintensivt. För en person kan det vara att cykla, för en annan att springa.

Den rekommenderade halvtimmen behöver inte vara sammanhängande – 3 gånger 10 minuter har samma goda effekt. Halvtimmen bör dock inte vara mer fragmentarisk än så.