Leverantör

Kontaktperson hos leverantör är du om det företag du arbetar för levererar varor eller tjänster till ICA eller ICA-butik.

Nedan anges vem som är personuppgiftsansvarig för varje behandling. Respektive ICA-bolag och ICA-butik som du har kontakt med ansvarar för att hantera dina uppgifter på ett säkert och korrekt sätt. Med ICA-bolag menar vi samtliga ICA-bolag som nämns under sidan Dataskydd.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från:

Dig själv

Både ICA-bolagen och ICA-butikerna samlar in personuppgifter som du själv lämnar, t.ex. när du kommunicerar med oss. 

Ditt företag

Både ICA-bolagen och ICA-butikerna samlar in personuppgifter från det företag du arbetar för, t.ex. i samband med en upphandling eller vid ett köp av varor eller tjänster.

ICA-bolag

ICA-bolagen samarbetar med varandra och kan dela dina personuppgifter med varandra, t.ex. i samband med en upphandling eller vid ett köp av varor eller tjänster.

Externa personer

Både ICA-bolagen och ICA-butikerna samlar in personuppgifter som andra externa personer lämnar till oss, t.ex. för att komma i kontakt med ditt företag.

Allmänt tillgängliga informationskällor

I vissa fall samlar ICA-bolagen och ICA-butikerna in information som finns allmänt tillgänglig, t.ex. på sociala medier för att komma i kontakt med ditt företag, i samband med en upphandling eller för att hantera leverantörsförhållandet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Upphandling av leverantör (ICA-bolag och ICA-butik) 

I samband med upphandling av en ny leverantör behandlar ICA-bolagen och ICA-butikerna dina personuppgifter, t.ex. för att samla in kontaktuppgifter till dig som kontaktperson för leverantören inför en förfrågan eller en upphandling, för att hämta in underlag och genomföra upphandlingen. 

Hantera ansökan om att bli leverantör (ICA Sverige)

För att hantera en ansökan om att bli leverantör till ICA Sverige och ICA-butikerna behandlar ICA Sverige dina personuppgifter, t.ex. för att bedöma ansökan. 

Hantera leverantörsförhållandet (ICA-bolag och ICA-butik)

ICA-bolagen och ICA-butikerna behandlar dina personuppgifter för att hantera leverantörsförhållandet, t.ex. för att registrera dina kontaktuppgifter i ICA-bolagens eller ICA-butikernas leverantörsregister, hantera leverantörsdeklarationer, administrera leverantörsfakturor och för att hantera och arkivera leverantörsavtal.

ICA-bolagen behandlar dina personuppgifter för att hantera ditt användarkonto till t.ex. ICAs leverantörsportaler. 

Hantera beställning av varor och tjänster (ICA-bolag och ICA-butik)

För att hantera en beställning av en vara eller en tjänst från det företag som du arbetar för behandlar ICA-bolagen och ICA-butiker dina personuppgifter, t.ex. för att hantera beställningsbekräftelser och reklamationer. 

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten (ICA-bolag och ICA-butik)

ICA-bolagen och ICA-butikerna behandlar dina personuppgifter som kontaktperson för leverantör för att kommunicera med dig, andra medarbetare och externa personer i tjänsten.

Utvärdera och följa upp leverantörsförhållanden (ICA-bolag och ICA-butik)

ICA-bolagen och ICA-butikerna behandlar, i den mån det är nödvändigt, dina personuppgifter för att utvärdera och följa upp leverantörsförhållandet, t.ex. för att kontrollera att leverantörer upprätthåller nödvändiga godkännanden.

Hantera och bemöta rättsliga krav (ICA-bolag och ICA-butik)

ICA-bolagen och ICA-butikerna behandlar dina uppgifter, om det är nödvändigt, för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.

Uppfylla rättsliga skyldigheter (ICA-bolag och ICA-butik)

ICA-bolagen och ICA-butikerna måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. enligt bokföringslagstiftning.

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster (ICA-bolag och ICA-butik)

Dina uppgifter används av ICA-bolagen för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

Tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för ICA och ICA-butikerna t.ex. IT-tjänster.

Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. 

ICA-bolag (ICA-bolag)

ICA-bolagen delar dina personuppgifter med varandra, t.ex. i samband med en upphandling eller för att hantera en beställning av en vara eller en tjänst.

ICA-butiker (ICA-bolag)

ICA-bolagen delar dina personuppgifter med berörda ICA-butiker, t.ex. i samband med en beställning av en vara eller en tjänst eller för att ICA-butiken ska kunna kommunicera med dig.

ICA-butiker (ICA-butiker)

ICA-butiker kan dela dina personuppgifter med berörda ICA-butiker, t.ex. för att ICA-butiken ska kunna kontakta dig.

Samarbetspartners (ICA Sverige)

ICA Sverige delar dina personuppgifter med sin samarbetspartner för certifiering inom kvalitet och miljö för att de ska kunna kontakta dig för kommunikation och erbjudanden. 

Externa personer (ICA-bolag och ICA-butik)

Vid kommunikation med externa personer delar vi de personuppgifter som du själv eller annan lämnar till de externa personerna.

Övriga mottagare (ICA-bolag och ICA-butik)

I vissa fall kan ICA-bolagen och ICA-butikerna dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situationen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och bemöta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare av företaget.

Detaljerad information om behandlingar

Här kan du läsa mer detaljerad information kring de olika behandlingarna för dig som leverantör.

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med

Här kan du läsa mer detaljerad information kring vilka mottagare vi delar dina uppgifter med.