Behandling av personuppgifter

Användare av digitala kanaler

Användare är du när du använder ICAs och ICA-butikernas webbplatser och digitala kanaler, t.ex. ICA.se, våra appar och sidor på sociala medier.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

 

Personuppgifter som du själv lämnar till oss 

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra digitala tjänster, handlar mat på ICA.se, kontaktar oss, registrerar dig för nyhetsbrev och deltar i event och tävlingar.  

Vi behandlar dina personuppgifter för att: 

Kommunikation och erbjudanden

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina personuppgifter som vi samlar in i våra digitala kalaner för att kommunicera med dig och ge dig erbjudanden.

Tillhandahålla tjänster i digitala kanaler

När du använder ICA Sveriges digitala tjänster behandlas dina personuppgifter för att kunna leverera tjänsten till dig.

Utvärdera och följa upp användning av digitala kanaler

När du använder ICA Sveriges eller din ICA-butiks digitala kanaler används dina uppgifter för att följa upp hur de digitala kanalerna används.

Genomföra event, tävlingar och aktiviteter

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter när du deltar i event, tävlingar och aktiviteter.

Genomföra enkätundersökningar

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter för att genomföra och följa upp enkätundersökningar.

Hantera förfrågningar

När du kontaktar ICA Sverige eller din ICA-butik så behandlas dina uppgifter för att kunna ta emot, svara och följa upp ditt ärende.

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Hantera och bemöta rättsliga krav

ICA Sverige och din ICA-butik kan behandla dina uppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare.

Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med: