Behandling av personuppgifter

Stammis på ICA

Här beskriver vi hur ICA behandlar dina personuppgifter när du är stammis hos oss. Det innefattar att vi beskriver hur vi använder dina personuppgifter både för att hantera ditt engagemang inom Stammis, när du handlar hos oss eller använder våra digitala kanaler.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Hantera kundförhållandet

ICA Sverige behandlar dina uppgifter i ett medlemsregister där vi håller dem uppdaterade och säkra.

Hantera det gemensamma kundregistret

Om du som medlem även är/blir kund hos andra ICA-bolag har vi ett gemensamt kundregister med Apotek Hjärtat, ICA Banken och ICA Försäkring.  Personuppgiftsansvaret för att hantera detta kundregister är därför gemensamt mellan ICA Sverige, Apotek Hjärtat, ICA Banken och ICA Försäkring. Vi delar inte uppgifter mellan bolagen om vilket bolag du är medlem/kund i. 

Hantera köp av vara och tjänst

Din ICA-butik behandlar dina uppgifter när du genomför ett köp.

Kommunikation och erbjudanden

ICA Sverige vill lämna rätt kommunikation och erbjudanden till dig, i rätt tid och i rätt kanal. Vi hanterar därför dina uppgifter för att göra personliga utskick och erbjudanden samt anpassa innehållet i digitala kanaler som på ica.se och i våra appar. Så använder vi profilering för att generera kommunikation och erbjudanden.

Din ICA-butik kan behandla dina uppgifter i syfte att kommunicera med dig och lämna erbjudanden genom utskick, på sina webbplatser och i sociala medier.

Tillhandahålla relevanta och personligt anpassade annonser i våra digitala kanaler

Vi behandlar dina personuppgifter för att skapa relevanta och personligt anpassade annonser till dig i våra digitala kanaler.  Detta gör vi tillsammans med våra annonsörer för att kommunicera och annonsera så relevanta produkter och varumärken för dig som möjligt.

Skapa och kommunicera personligt anpassad information

För att kunna ge dig som Stammis så bra och relevant kundupplevelse som möjligt vill ICA Sverige kunna skapa och kommunicera personligt anpassad information.

Genomföra kundanalyser

ICA Sverige behandlar dina personuppgifter när vi utför övergripande kundanalyser med syfte att lära oss mer om- och förstå våra kunders beteenden och köpmönster. Vi utför ingen profilering inom behandlingen men vissa kundanalyser utförs med hjälp av aggregerad profilerad data, mer om det hittar du på sidan om profilering.

Värdera, analysera och utveckla koncerngemensamma affärsmodeller, strategier och tjänster

För att vi på ICA ska kunna ge dig som är kund hos något av våra ICA-bolag (dvs. ICA Sverige AB, ICA Banken AB, ICA Försäkring AB eller Apotek Hjärtat AB) möjlighet till att utnyttja ICA Gruppens fulla utbud vill vi genom analys finna, värdera, analysera och utveckla potentiella koncerngemensamma affärsmodeller, strategier eller tjänster som vi tror har ett värde för våra kunder.

Hantera bonus

För att hantera din bonus, registrera dina stammispoäng eller skicka ut ditt bonusbesked, behöver ICA Sverige behandla dina personuppgifter. Om du som stammis även är medlem i Klubb Hjärtat, är kund hos ICA Banken eller hos ICA Försäkring beräknas och administreras, samt utnyttjas din bonus gemensamt. Läs mer under “Beräkna och administrera din bonus gemensamt” och ”Utnyttja bonus gemensamt” nedan. 

Beräkna och administrera din bonus gemensamt

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna beräkna och administrera din bonus. Vår bonusmodell är gemensam inom ICA Sverige, Apotek Hjärtat, ICA Banken och ICA Försäkring. Om du är kund hos flera bolag föreligger det därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan bolagen. Vi delar endast medlemsinformation och summan på dina köp. Information om vilka varor du har köpt delas aldrig mellan bolagen. 

Utnyttja bonus gemensamt

Vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna utnyttja din bonus, och delar även dina bonusuppgifter med Apotek Hjärtat om du är medlem i Klubb Hjärtat. Har du valt att identifiera dig med ett externt kort delar vi även detta*. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan ICA Sverige och Apotek Hjärtat.

Kamerabevakning för att förebygga, avslöja eller utreda brott

Din ICA-butik behandlar dina uppgifter vid kamerabevakning under såväl ordinarie som obemannade öppettider.

Kamerabevakning för att öka tryggheten och minska risken för fara

Din ICA-butik behandlar dina uppgifter vid kamerabevakning under obemannade öppettider.

Identifiering av registreringsnummer i drive-through

Din ICA-butik kan använda kameror för att identifiera och registrera ditt registreringsnummer, för att du när du hämtar din e-handelsorder enkelt ska kunna få dina varor leverarade till dig utanför butiken.

Hantera erbjudanden

Din ICA-butik behandlar dina uppgifter så att du kan använda erbjudanden i butiken.

Möjliggöra köp i digitala kanaler

ICA Sverige behandlar dina uppgifter för att möjliggöra köp i digitala kanaler.

Möjliggöra samleverans mellan ICA Sverige och Apotek Hjärtat

Om du är medlem i både Stammis och Klubb Hjärtat erbjuder vi samleverans mellan ICA Sverige och Apotek Hjärtat. Det innebär att du kan få dina matvaror och apoteksvaror levererade vid samma tillfälle. För att kunna erbjuda samleveranser behöver vi säkerställa att den valda leveranstiden på ICA passar leveranstiden på Apotek Hjärtat.

Tillhandahålla tjänster i digitala kanaler

När du använder ICA Sveriges digitala tjänster behandlas dina personuppgifter för att kunna leverera tjänsten till dig.

Utvärdera och följa upp användning av digitala kanaler

När du använder ICA Sveriges eller din ICA-butiks digitala kanaler används dina uppgifter för att följa upp hur de digitala kanalerna används.

Hantera ansökan om att bli stammis på ICA

ICA Sverige behandlar dina uppgifter för att hantera din ansökan om att bli stammis på ICA

Genomföra event, tävlingar och aktiviteter

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter när du deltar i event, tävlingar och aktiviteter.

Genomföra enkätundersökningar

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter för att genomföra och följa upp enkätundersökningar.

Hantera reklamationer och skadeärenden

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina personuppgifter om du behöver reklamera en vara, för att kunna registrera reklamationen eller hantera ett skadeärende.

Hantera förfrågningar

När du kontaktar ICA Sverige eller din ICA-butik så behandlas dina uppgifter för att kunna ta emot, svara och följa upp ditt ärende.

Inspelning av telefonsamtal

ICA Sverige spelar in ditt telefonsamtal när du är i kontakt med oss.

Hantera barnpassning

Din ICA-butik kan behandla dina uppgifter för att kunna erbjuda och hantera barnpassning.  

Hantera medlemskap i barnklubb

ICA Sverige behandlar dina uppgifter för att hantera ditt och ditt barns medlemskap i ICAs barnklubbar.

Hantera företagskunder

Din ICA-butik behandlar dina uppgifter när du företräder eller är kontaktperson åt en företagskund. 

Utrednings- och säkerhetsskäl

Din ICA-butik behandlar dina uppgifter för utrednings- och säkerhetsskäl.

Ta emot och lagra bekräftelse på leverans eller hämtning av beställda varor

Din ICA-butik behandlar dina personuppgifter för att kunna styrka leverans eller hämtning av beställda varor

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Hantera, skydda och utveckla vårt gemensamma kundregister

Om du är medlem även hos något annat ICA-bolag kan vi komma att gemensamt med Apotek Hjärtat, ICA Banken och ICA Försäkring behandla dina personuppgifter för att hantera, skydda och utveckla vårt gemensamma kundregister  

Hantera och bemöta rättsliga krav

ICA Sverige och din ICA-butik kan behandla dina uppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Mottagare som din information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra för att du ska kunna ta del av alla de erbjudanden och tjänster som finns inom ICA. Butiken behöver till exempel dina uppgifter så att du kan självscanna och få bonus när du handlar. Och om du är medlem i Klubb Hjärtat vill du såklart ha gemensam bonus på ICA och Apotek Hjärtat.

Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

Profilering