Behandling av personuppgifter

Stammis på ICA

Här beskriver vi hur ICA behandlar dina personuppgifter när du är stammis hos oss. Det innefattar att vi beskriver hur vi använder dina personuppgifter både för att hantera ditt engagemang inom Stammis, när du handlar hos oss eller använder våra digitala kanaler.


Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter som du själv lämnar till oss

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du själv lämnar till oss. Insamlingen kan ske när du interagerar med oss och t.ex. ansöker om att bli stammis, kontaktar vår kundservice, genomför ett köp eller använder våra digitala kanaler. Vid interaktionen lämnar du viss information som vi behöver vid respektive behandling.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Hantera kundförhållandet

ICA Sverige behandlar dina uppgifter i ett medlemsregister där vi håller dem uppdaterade och säkra.

Hantera köp av vara och tjänst

Din ICA-butik behandlar dina uppgifter när du genomför ett köp.

Kommunikation och erbjudanden

ICA Sverige vill lämna rätt kommunikation och erbjudanden till dig, i rätt tid och i rätt kanal. Vi hanterar därför dina uppgifter för att göra personliga utskick och erbjudanden samt anpassa innehållet i digitala kanaler som på ica.se och i våra appar. Så använder vi profilering för att generera kommunikation och erbjudanden.

Din ICA-butik kan behandla dina uppgifter i syfte att kommunicera med dig och lämna erbjudanden genom utskick, på sina webbplatser och i sociala medier.

Genomföra kundanalyser

ICA Sverige behandlar dina personuppgifter när vi utför övergripande kundanalyser med syfte att lära oss mer om- och förstå våra kunders beteenden och köpmönster. Vi utför ingen profilering inom behandlingen men vissa kundanalyser utförs med hjälp av aggregerad profilerad data, mer om det hittar du på sidan om profilering.

Hantera bonus

För att hantera din bonus, registrera dina stammispoäng eller skicka ut ditt bonusbesked, behöver ICA Sverige behandla dina personuppgifter.

Utvärdera och följa upp kundförhållandet

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina personuppgifter när vi följer upp och utvärderar kundförhållandet med dig för att kunna föra statistik och följa upp erbjudanden och utskick. Rapporterna som skapas kan vi använda vi för att utvärdera vår verksamhet.

Kamerabevakning för att förebygga, avslöja eller utreda brott

Din ICA-butik behandlar dina uppgifter vid kamerabevakning under såväl ordinarie som obemannade öppettider.

Kamerabevakning för att öka tryggheten och minska risken för fara

Din ICA-butik behandlar dina uppgifter vid kamerabevakning under obemannade öppettider.

Hantera erbjudanden

Din ICA-butik behandlar dina uppgifter så att du kan använda erbjudanden i butiken.

Möjliggöra köp i digitala kanaler

ICA Sverige behandlar dina uppgifter för att möjliggöra köp i digitala kanaler.

Möjliggöra samleverans mellan ICA Sverige och Apotek Hjärtat

Om du är medlem i både Stammis och Klubb Hjärtat erbjuder vi samleverans mellan ICA Sverige och Apotek Hjärtat. Det innebär att du kan få dina matvaror och apoteksvaror levererade vid samma tillfälle. För att kunna erbjuda samleveranser behöver vi säkerställa att den valda leveranstiden på ICA passar leveranstiden på Apotek Hjärtat.

Tillhandahålla tjänster i digitala kanaler

När du använder ICA Sveriges digitala tjänster behandlas dina personuppgifter för att kunna leverera tjänsten till dig.

Utvärdera och följa upp användning av digitala kanaler

När du använder ICA Sveriges eller din ICA-butiks digitala kanaler används dina uppgifter för att följa upp hur de digitala kanalerna används.

Hantera ansökan om att bli stammis på ICA

ICA Sverige behandlar dina uppgifter för att hantera din ansökan om att bli stammis på ICA

Genomföra event, tävlingar och aktiviteter

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter när du deltar i event, tävlingar och aktiviteter.

Genomföra enkätundersökningar

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter för att genomföra och följa upp enkätundersökningar.

Hantera reklamationer och skadeärenden

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina personuppgifter om du behöver reklamera en vara, för att kunna registrera reklamationen eller hantera ett skadeärende.

Hantera förfrågningar

När du kontaktar ICA Sverige eller din ICA-butik så behandlas dina uppgifter för att kunna ta emot, svara och följa upp ditt ärende.

Inspelning av telefonsamtal

ICA Sverige spelar in ditt telefonsamtal när du är i kontakt med oss.

Hantera barnpassning

Din ICA-butik kan behandla dina uppgifter för att kunna erbjuda och hantera barnpassning.  

Hantera medlemskap i barnklubb

ICA Sverige behandlar dina uppgifter för att hantera ditt och ditt barns medlemskap i ICAs barnklubbar.

Hantera företagskunder

Din ICA-butik behandlar dina uppgifter när du företräder eller är kontaktperson åt en företagskund. 

Utrednings- och säkerhetsskäl

Din ICA-butik behandlar dina uppgifter för utrednings- och säkerhetsskäl.

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Hantera och bemöta rättsliga krav

ICA Sverige och din ICA-butik kan behandla dina uppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Mottagare som din information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra för att du ska kunna ta del av alla de erbjudanden och tjänster som finns inom ICA. Butiken behöver till exempel dina uppgifter så att du kan självscanna och få bonus när du handlar. Och om du är medlem i Klubb Hjärtat vill du såklart ha gemensam bonus på ICA och Apotek Hjärtat.

Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

Profilering