Rättigheter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi behandlar hos oss. Du har bland annat rätt att begära ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade. För att kunna uppfylla dina rättigheter måste vi förstås alltid hantera dina personuppgifter inom ramen för din begäran. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar, börja med att kontakta ICA Sverige AB:s dataskyddsombud och berätta vad du tycker är fel, se kontaktuppgifter nedan till dataskyddsombudet.

Kontaktuppgifter till ICA Sverige AB:s dataskyddsombud

E-post: dpo.icasverige@ica.se  

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du alltid rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), se länk. Du får givetvis kontakta dem utan att först kontakta oss, men vi värdesätter att du även lämnar dina synpunkter till oss – så att vi kan ta med oss det i vårt kontinuerliga utvecklings- och förbättringsarbete.

 

Du har rätt att: