Kontakta dataskyddsombudet

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta dataskyddsombudet för ICA Sverige AB. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten).

ICA Sverige ABs dataskyddsombud går att nå på dpo.icasverige@ica.se
eller genom att kontakta ICAs växel tel. 08-561 500 00 och be om att bli kopplad.

ICA Sverige AB

556021-0261
169 70 Solna