Kategorier av personuppgifter

Nedan hittar du en förklaring till de kategorier av personuppgifter som vi kan samla in och spara om dig.

Kategori

Exempel på personuppgifter

Användargenererade uppgifter 

 

Uppgifter som du själv lämnat genom ditt beteende och din användning av digitala kanaler. 

Klickhistorik och beteenden i digitala kanaler, favoritbutik, veckoplan/middagsplanerare, valda recept, inköpslista. 

Bonusuppgifter

 

Uppgifter om bonus och bonuscheckar. 

Bonuspoäng, bonuscheckbelopp, startdatum och giltighetstid. 

Butiksuppgifter

 

Uppgifter om ICA-butik 

Butiksnamn, organisationsnummer, kassauppgifter 

Demografiska uppgifter 

 

Uppgifter kopplat till demografi. 

Födelsedatum, kön, civilstånd, slutdatum för studierna, studieinriktning. 

Erbjudanden 

 

Information om vilka erbjudanden och rabatter du har fått och löst in.

Erbjudande, giltighetstid, datum för inlösen. 

Hushållsuppgifter

 

Uppgifter om ditt hushåll och dess sammansättning. 

Uppgift om antalet personer i hushållet, livsfas och hushållets totala köpkraft. 

Identitetsuppgifter 

 

Uppgifter som identifierar en person. 

Namn, personnummer, användarnamn, olika typer av ID som KundID, anställningsnummer eller IP-adress. 

Kommunikation

 

Uppgifter som ingår i din kommunikation med oss. 

Innehåll i mejl, typ av ärende. 

Kontaktuppgifter

 

Uppgifter som möjliggör kontakt med dig. 

Adress, telefonnummer, e-post. 

Kontouppgifter

 

Uppgifter om dina bankkonton som hämtas från ICA Spara (appen ICA Stammis).

Kontonummer, kontosaldo. 

Kortuppgifter

 

Uppgifter om betal- och kreditkort.

 

Kortnummer, kortets serienummer, referensnummer. 

Kundsegment

 

Information om vilka kundsegment/grupper du tillhör. 

 

Segmentskod, marknadsområde, kampanjkod. 

Kundstatus

 

Uppgifter om din kundstatus. 

Om du är medlem i Apotek Hjärtats lojalitetsprogram, om du använder självscanning, om du är privatperson eller företag. 

Kundtyp

 

Uppgift om vilken typ av kund du är. 

 

Uppgifter om du är student, ICA-handlare eller arbetar i ICA-butik. 

Kundval

 

Information om vilka val du gjort som kund. 

 

Om du valt att samla bonus med ICA-kortet, får erbjudanden baserade på tidigare köp eller vill ha direktreklam. 

Köpinformation

 

Uppgifter om dina genomförda köp. 

 

Köpta produkter, belopp på köp, betalningssätt , transaktionsdatum, kvittoID. 

Ljud- och bildmaterial 

 

Uppgifter såsom din bild och din röst som har fotograferats eller spelats in. 

 

Foto, film, ljudfil. 

Medlemskapsuppgifter

 

Uppgifter kring ditt medlemskap i lojalitetsprogram. 

 

Kortnummer på ICA-kort utan betalfunktion, ID-nummer på ingått avtal, datum för när avtal ingåtts, datum för när avtal avslutats. 

Order- och leveransuppgifter 

 

Uppgifter om varor och tjänster innan dess att köp genomförts samt uppgifter om leverans av vara eller tjänst.

 

Produkt, pris, orderdatum, leveranssätt, butik som leverans kommer ifrån. 

Platsinformation 

 

Uppgifter om var du befinner dig/befunnit dig vid en specifik tidpunkt. Du styr själv insamlingen genom dina inställningar i telefonen. 

GPS-koordinater. 

Prenumerationsuppgift 

 

Uppgifter om de prenumerationer du har på t. ex. matkasse eller nyhetsbrev. 

 

Typ av kasse vid prenumeration, datum för tecknat abonnemang på matkasse, prenumerationsID. 

Redaktionellt innehåll 

 

Uppgifter som ingår i texter av redaktionell art. 

 

Intervjuer, artiklar. 

Transaktionsuppgifter 

 

Uppgifter om genomförda transaktioner som hämtas från ICA Spara (appen ICA Stammis).

 Belopp, tidpunkt och köpställe. 

Uppgift om agerande 

 

Uppgifter som förekommer i samband med en viss situation, t.ex. ett skadeärende. 

 

Händelsebeskrivning.