Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på ICA att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik och dina bonuspoäng.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

På de här sidorna beskriver vi hur och varför ICA behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har. Behandlingarna kan skilja sig något beroende på om du t.ex. är stammis på ICA eller inte.

Hantering av personuppgifter

ICA består inte bara av alla våra ICA-butiker, utan även ett antal andra ICA-bolag. Om du har en relation till något av dessa bolag behöver de behandla dina personuppgifter.