Behandling av personuppgifter

Deltar i event eller tävlingar

Här beskriver vi hur ICA behandlar dina personuppgifter när du deltar i olika aktiviteter som ICA Sverige eller din ICA-butik anordnar, antingen i butik eller via någon av våra digitala kanaler.

Deltagare är du om du deltar i en aktivitet utan att det är ett krav på att vara Stammis eller kund för att få delta. Deltagare är du t.ex. om du deltar i en rundvandring i en ICA-butik eller deltar i ett seminarium om nyttig mat, om båda aktiviteterna som riktar sig till vem som helst utan krav på att vara Stammis eller kund hos ICA. Du hittar mer om hur vi behandlar dina uppgifter som Stammis här, eller som kund här.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter som du själv lämnar till oss

ICA Sverige och ICA-butiker samlar in personuppgifter som du själv lämnar, t.ex. när du kommunicerar med oss eller deltar i ett event, en tävling eller andra aktivtiter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Kommunikation om ICA och ICAs verksamhet

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter när du förekommer i kommunikation om ICA och ICA:s verksamhet.

Extern kommunikation och erbjudanden

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter när du förekommer i erbjudanden som vi kommunicerar externt i olika kanaler.

Utvärdera och följa upp ditt deltagande

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter för att utvärdera och följa upp ditt deltagande i olika aktiviteter som du deltar i.

Genomföra event, tävlingar och aktiviteter

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter när du medverkar i event och tävlingar som ICA Sverige eller din ICA-butik arrangerar. 

Genomföra möten, seminarier, utbildningar och liknande aktiviteter

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter när du medverkar i möten, seminarier, utbildningar och andra aktiviteter som ICA Sverige eller din ICA-butik arrangerar.

Genomföra enkätundersökningar

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter för att genomföra och följa upp enkätundersökningar.

Genomföra analys för att utveckla och utvärdera ICA och ICAs verksamhet

ICA Sverige behandlar dina personuppgifter för att genomföra analyser i syfte att utveckla och utvärdera ICA och ICA:s verksamhet. 

Dokumentera verksamheten

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter för att skapa spårbarhet i dokumentation om verksamheten.

Genomföra omvärldsbevakning

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter för att genomföra omvärldsbevakning.

Möjliggöra kompetensutveckling

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina personuppgifter för att möjliggöra kompetensutveckling. 

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten

Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter i samband med kommunikation med dig, mellan medarbetare och andra externa personer i tjänsten.

Hantera företagsarkiv för att dokumentera ICAs historia

ICA Sverige kan behandla dina uppgifter för att dokumentera ICA:s historia, där dina uppgifter då kan förekomma i våra arkiv. 

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster. 

Hantera och bemöta rättsliga krav

ICA Sverige och din ICA-butik kan behandla dina uppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav. 

Uppfylla rättsliga skyldigheter

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter. 

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt. 

Vi delar personuppgifter med: