Kamerabevakning i din ICA-butik

Din ICA-butik använder kamerabevakning för din och vår säkerhet. Personuppgiftsansvarig för kamerabevakningen är den butik som bedriver kamerabevakningen. Vilken ICA-butik som är personuppgiftsansvarig framgår av informationsskyltar på respektive kamerabevakad plats.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter. Du kan läsa mer om dina rättigheter här

Ändamål med kamerabevakningen

Kamerabevakning för att förebygga, avslöja och utreda brott och olycksfall.

Vi använder dina uppgifter i samband med att vi har kamerabevakning i butiken. Det gör vi för att förebygga, avslöja och utreda brott och olycksfall. Det finns tydliga skyltar som visar om ett område är kamerabevakat. 

För att kunna kamerabevaka butiken behöver din ICA-butik göra följande behandlingar:

  • Spela in rörlig bild
  • Spara ner materialet
  • Överlämna material vid misstanke om brott till intern utredning
  • Överlämna material vid misstanke om brott till brottsbekämpande myndighet

Inspelat material används enbart för ovanstående ändamål och tillgången till materialet är begränsad till de funktioner som är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med bevakningen. 

 

 

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver din ICA-butik dela med sig av dina personuppgifter till andra mottagare. 

Tjänsteleverantör

Din ICA-butik kan använda underleverantörer för att hjälpa butiken med att administrera kamerabevakningen, till exempel för att hantera nödvändig drift, teknisk support, underhåll av kameror och installation. ICA-butikernas underleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt butikens uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter och tystnadsplikt gäller även för dem. 

Rättsvårdande myndigheter

Personuppgifterna kan komma att delas till rättsvårdande myndigheter såsom Polisen, Säpo och Åklagarmyndigheten med den lagliga grunden berättigat intresse. 

Var uppgifterna lagras

För information om var uppgifterna lagras, kontakta den butik som bedriver kamerabevakningen. 

Om du är missnöjd

Om du är missnöjd med hur din ICA-butik bedriver kamerabevakning är du välkommen att höra av dig till butiken. 
Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som har en e-tjänst för detta på www.imy.se.