Behandling av personuppgifter

Leverantör eller samarbetspartner

Här beskriver vi hur ICA behandlar dina personuppgifter när du arbetar för en organisation som levererar varor eller samarbetar med oss. Första delen riktar sig till dig som leverantör, den andra delen till dig som samarbetspartner.

För dig som är leverantör

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

 Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Hantera ansökan om att bli leverantör

ICA-Sverige och ICA-butikerna behandlar dina personuppgifter för att hantera ansökan om att bli leverantör.

Upphandling av leverantör

ICA-bolagen och ICA-butikerna behandlar dina personuppgifter för att hämta in underlag och genomföra upphandlingar.

Hantera leverantörsförhållandet

ICA-bolagen och ICA-butikerna behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera leverantörsförhållandet

Hantera beställning av varor och tjänster

ICA-bolagen och ICA-butikerna behandlar dina personuppgifter för att hantera beställning av varor och tjänster.

Utvärdera och följa upp leverantörsförhållanden

ICA-bolagen och din ICA-butik behandlar, i den mån det är nödvändigt, dina personuppgifter för att utvärdera och följa upp leverantörsförhållandet.

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten

ICA-bolagen och din ICA-butik behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig, andra medarbetare och externa personer i tjänsten.

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster

Dina uppgifter används av ICA-bolagen och din ICA-butik för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Hantera och bemöta rättsliga krav

ICA-bolagen och din ICA-butik behandlar dina uppgifter, om det är nödvändigt, för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

ICA-bolagen och din ICA-butik behandlar dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

För dig som är samarbetspartner

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

 Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Hantera förhållandet med samarbetspartners

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina personuppgifter för att hantera förhållandet med samarbetspartners.

Utvärdera och följa upp samarbetet

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar, i den mån det är nödvändigt, dina personuppgifter för att utvärdera och följa upp samarbetet.

Kamerabevakning för att förebygga, avslöja och utreda brott

För att förebygga, avslöja och utreda brott har ICA Sverige samt ICA-butiker bevakningskameror installerade.

Kamerabevakning för att automatisera processer och kvalitetssäkra datainsamling för in- och utleverans i lagerverksamheten

Vi använder dina personuppgifter för att automatisera skanning av etiketter för utleverans, fotografering av utgående lastbärare och automatiskt räkna lossning av tomgods vid inleverans. 

Utrednings- och säkerhetsskäl

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar i förekommande fall dina uppgifter av utrednings- och säkerhetsskäl.

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig, andra medarbetare och externa personer.

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster

Dina uppgifter används av ICA Sverige och din ICA-butik för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Hantera och bemöta rättsliga krav

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina uppgifter, om det är nödvändigt, för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med: