Behandling av personuppgifter

Handlar på ICA

Här beskriver vi hur ICA behandlar dina personuppgifter när du är en kund som handlar hos oss. Det innefattar att vi beskriver hur vi använder dina personuppgifter både för att hantera ditt köp hos oss, när du använder våra digitala kanaler eller när du som ännu inte är kund har mottagit ett nykundserbjudande eller liknande.

Röd kundkorg med mat

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter som du själv lämnar till oss

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du själv lämnar till oss. Insamlingen kan ske när du interagerar med oss och t.ex genomför ett köp, använder våra digitala tjänster, kon­taktar oss, deltar i event och tävlingar, eller hanterar en reklamation av en vara.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Hantera köp av vara och tjänst

Din ICA-butik behandlar dina uppgifter när du genomför ett köp.

Kommunikation och erbjudanden

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina personuppgifter som vi samlar in i våra digitala kanaler för att kommunicera med dig och ge dig erbjudanden och rekommendationer.

Utvärdera och följa upp kundförhållandet

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina personuppgifter när vi följer upp och utvärderar kundförhållandet med dig för att kunna föra statistik och följa upp erbjudanden och utskick. Rapporterna som skapas kan vi använda vi för att utvärdera vår verksamhet.

Möjliggöra kommunikation om ica och ica:s verksamhet till dig som inte är stammis

ICA Sverige och ICA-butikerna behandlar dina uppgifter för att göra utskick till dig som inte är Stammis.

Kamerabevakning för att förebygga, avslöja eller utreda brott

Dina ICA-butik behandlar dina uppgifter vid kamerabevakning. Här finns mer information om kamerabevakning i butik.

Identifiering av registreringsnummer i drive-through

Din ICA-butik kan använda kameror för att identifiera och registrera ditt registreringsnummer, för att du när du hämtar din e-handelsorder enkelt ska kunna få dina varor leverarade till dig utanför butiken.

Hantera erbjudanden

Din ICA-butik behandlar dina uppgifter så att du kan använda erbjudanden i butiken

Möjliggöra köp i digitala kanaler

ICA Sverige behandlar dina uppgifter för att möjliggöra köp i digitala kanaler.

Tillhandahålla tjänster i digitala kanaler

När du använder ICA Sveriges digitala tjänster behandlas dina personuppgifter för att kunna leverera tjänsten till dig.

Utvärdera och följa upp användningen av digitala kanaler

När du använder ICA Sveriges eller din ICA-butiks digitala kanaler används dina uppgifter för att följa upp hur de digitala kanalerna används.

Möjliggöra, samt hantera digitala kuponger

För att du ska kunna motta och använda digital kupong hos ICA behöver ICA Sverige behandla dina personuppgifter. 

Genomföra event, tävlingar och aktiviteter

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter när du deltar i event, tävlingar och aktiviteter.

Genomföra enkätundersökningar

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter för att genomföra och följa upp enkätundersökningar.

Hantera reklamationer och skadeärenden

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina personuppgifter om du behöver reklamera en vara, för att kunna registrera reklamationen eller hantera ett skadeärende.

Hantera förfrågningar

När du kontaktar ICA Sverige eller din ICA-butik så behandlas dina uppgifter för att kunna ta emot, svara och följa upp ditt ärende.

Inspelning av telefonsamtal

 ICA Sverige spelar in ditt telefonsamtal när du är i kontakt med oss.

Hantera barnpassning

Din ICA-butik kan behandla dina uppgifter för att kunna erbjuda och hantera barnpassning.

Hantera företagskunder

Din ICA-butik behandlar dina uppgifter när du företräder eller är kontaktperson åt en företagskund.

Utrednings- och säkerhetsskäl

Din ICA-butik behandlar dina uppgifter för utrednings- och säkerhetsskäl

Ta emot och lagra bekräftelse på leverans eller hämtning av beställda varor

Din ICA-butik behandlar dina personuppgifter för att kunna styrka leverans eller hämtning av beställda varor

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina uppgifter för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Hantera och bemöta rättsliga krav

ICA Sverige och din ICA-butik kan behandla dina uppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

ICA Sverige och din ICA-butik behandlar dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med: