Leverantör

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med

ICA-bolag

Upphandling av leverantör

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer (om enskild firma)
 • Kompetensuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. ehandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagande ICA-bolags berättigade intresse av att genomföra upphandling av leverantörer.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.


Hantera leverantörsförhållandet

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer (om enskild firma)
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagande ICA-bolags berättigade intresse av att hantera leverantörsförhållandet.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.


Hantera beställning av varor och tjänster

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Butiksuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagande ICA-bolags berättigade intresse av att hantera beställningen från leverantören.


Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagande ICA-bolags berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och med externa personer i tjänsten.


ICA-butiker

Hantera beställning av varor och tjänster

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagande ICA-butiks berättigade intresse av att hantera beställningen från leverantören.


Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagande ICA-butiks berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och med externa personer i tjänsten.


Samarbetspartner

Kommunikation och lämnande av erbjudanden

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och vår  samarbetspartners berättigade intresse av att samarbetspartnern ska kunna kommunicera med leverantören och lämna erbjudanden.


Externa personer

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och med externa personer i tjänsten.


Övriga mottagare

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överföringen

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det.

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Externa rådgivare

Vi kan lämna nödvändig information till externa rådgivare, t.ex. revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav. 

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav. 

Domstol, motparter etc.

För att hantera och bemöta rättsliga krav kan vi överföra uppgifter till andra parter. 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Rättsvårdande myndigheter, t.ex. Polisen

Vi kan dela personuppgifter med rättsvårdande myndigheter, t.ex. polisen om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att bidra till en pågående brottsutredning. 

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berättigade intresse av att bidra till en pågående brottsutredning på begäran.

Potentiella köpare och säl­jare

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning. 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.