ICA-kortkund

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med

ICA-bolag

Hantera kundförhållandet

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Hushållsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Kundstatus
 • Medlemskapsuppgifter

 

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vill­koren för ICAs lojalitetsprogram.


Hantera bonus

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Bonusuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kundtyp
 • Medlemskapsuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vill­koren för ICAs lojalitetsprogram.


Kommunikation och erbjudanden

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Köpinformation

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagande ICA-bolags berätti­gade intresse av att kommunicera och lämna erbju­danden till dig.


Genomföra kundanalys

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Köpinformation

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose motta­gande ICA-bolags berätti­gade intresse av att genom­föra kundanalyser för ökad kundinsikt.


ICA-butiker

Hantera köp av vara och tjänst

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Din kommunikation
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Medlemskapsuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vill­koren för ICAs lojalitetsprogram och ICAs Köpvillkor.


Hantera bonus

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Bonusuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Medlemskapsuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vill­koren för ICAs lojalitetsprogram.


Kommunikation och erbjudanden

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Erbjudanden
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Medlemskapsuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vill­koren för ICAs lojalitetsprogram.