Behandling av personuppgifter genom profilering

Profilering enligt GDPR innebär en behandling av personuppgifter för att bedöma vissa personliga egenskaper hos dig som kund, såsom dina matpreferenser, t.ex. för att analysera eller försöka förutsäga dina köpbeteenden eller intressen.

Genom att kunna förutsäga dina intressen eller ditt framtida köpbeteende har vi en möjlighet att hela tiden förbättra vårt erbjudande efter just dina behov.

Typiska profileringsaktiviteter vi utför är:

  • Förutsäga dina matpreferenser baserat på vilka recept du tidigare har tittat på och därefter lista recept som vi tror att du kommer tycka om mer synligt i våra digitala kanaler,
  • Förutsäga vilka erbjudanden som kan vara mest intressanta för dig baserat på dina tidigare köp hos ICA, där du som t.ex. köper mycket ekologiskt kan få erbjudanden på ekologiska varor,
  • Analysera och dra slutsatser om vilken typ av hushåll du bor i baserat på dina köpvanor och t.ex. ge storköpsrabatter till dig som vi tror tillhör ett större hushåll, eller
  • Förutsäga vilka köpkanaler, t.ex. online eller via butik, utefter ditt köpbeteende som du föredrar och i den köpkanalen ge dig skräddarsydda erbjudanden.

Profilering som vi utför görs inom ramen för behandlingen ”Kommunikation och erbjudanden” för dig som är stammis eller använder våra digitala kanaler. Under behandlingen framgår det vilka kategorier av personuppgifter som vi använder inom ramen för behandlingen och profileringen samt vilken laglig grund vi utför detta på.

Resultatet av en profilering av dina personuppgifter kommer på en övergripande nivå, det vill säga sammanslagen/aggregerad eller på annat sätt inte längre identifierbar, att behandlas inom ramen för behandlingen ”Genomföra kundanalys”. Detta gör vi för att kunna dra slutsatser om t.ex. köpbeteenden på en övergripande nivå, men där du som individ inte kan pekas ut.

Vi utför inte något s.k. automatiserat beslutsfattande som får rättsliga följder eller på annat sätt påverkar dig i betydande grad.