Hoppa till sidans innehåll

Ekologiskt!

Allt fler väljer

gröna bananer

Vi svenskar äter massor av bananer, hela 16 kilo per person och år! Och vi vill gärna att de ska vara ekologiska.

De senaste två åren har försäljningen av ekologiska bananer skjutit i höjden. Peter Hägg, 
ansvarig för frukt- och gröntsortimentet på ICA, tror att ökningen bottnar i en ökad 
medvetenhet när det gäller hälsa och miljö, i kombination med att prisskillnaden mellan 
konventionellt odlade bananer och ekologiska bananer är relativt liten.

– Vi värnar om vår hälsa, våra barns hälsa, och det finns en oro för bekämpningsmedel. Trots 
att många konventionella odlingar sköts på ett proffsigt sätt, för att ha så liten miljöpåverkan 
som möjligt, går det aldrig att kommunicera ekologiskt ”light”. Därför kommer ekologiskt att 
gå vinnande ur denna match, säger Peter Hägg.

Efterfrågan större än tillgången

Peter Hägg räds själv inte rester av bekämpningsmedel. 

– EU har, med hjälp av forskare och experter, satt upp gränsvärden med hög 
säkerhetsmarginal. Enligt dem kan ett barn på tio kilo äta drygt fyra bananer per dag utan att 
det är farligt. Som vuxen kan jag äta närmare 30 bananer, berättar Peter Hägg.

Efterfrågan på ekologiska bananer är större än tillgången. Och mycket tyder på att skillnaden 
mellan efterfrågan och tillgången kommer att bli än större.

– I övriga Europa och USA är ekologiska bananer en begynnande trend, och sannolikt kommer 
efterfrågan att öka även där. En nackdel med ökad efterfrågan är att ekologiska bananer kräver 
större odlingsyta, vilket innebär en risk för skövling av regnskog. Det här med ekologiskt är 
alltså inte helt enkelt, säger Peter Hägg. 

Odlas med hänsyn till människor och natur

Enligt Christina Karlsson, chefsdietist på ICA, finns det inga vetenskapliga belägg för att 
ekologiskt skulle vara näringsriktigare än vanliga bananer.

– Ekologiska bananer kanske inte är nyttigare i sig. Däremot innehåller en ekologisk banan inga 
rester av bekämpningsmedel och den har odlats med hänsyn till såväl odlare och konsumenter 
som natur. Vetskapen om det gör att den känns nyttigare, säger Christina Karlsson.