Annonsering i ICA:s digitala kanaler

ICA Sverige AB behandlar dina personuppgifter för att skapa anpassade annonser till dig i våra digitala kanaler. Detta gör vi för att, tillsammans med våra annonsörer, kommunicera och annonsera så relevanta produkter och varumärken för dig som möjligt. Dina personuppgifter kan exempelvis användas för att bättre förstå vilka produktkategorier som kan vara relevanta för dig baserat på hur du handlar, eller för att rikta annonser till särskilda målgrupper du kan ingå i.

Så här fungerar det

När du samtycker till personligt anpassade annonser i våra digitala kanaler behandlas din information i flera olika steg: 

  1. Vi bearbetar din data för att baserat på information så som din köphistorik, demografiska uppgifter och dina interaktioner i våra digitala kanaler analysera och dra slutsatser om vilka produkter som är mer relevanta för dig, samt för att koppla dig till olika målgrupper så som ålder eller vilka preferenser du har, exempelvis om du föredrar vegetariskt eller eko, eller om du prioriterar pris framför annat. 
  2. Annonsörer utvalda av ICA kan sedan välja att annonsera till grupper av kunder som föredrar en viss produkt, alternativt välja att rikta sina annonser till särskilda målgrupper.
  3. Ingår du i ett urval som matchar annonsörens urval av produktpreferenser och/eller målgrupper kommer annonsen att visas för dig. 
  4. Annonseringen följs sedan upp för att mäta, utvärdera och följa upp effekten av annonser på aggregerad nivå (exempelvis antalet visade annonser och annonsklick). 
  5. Baserat på uppföljningen används även informationen för att anpassa framtida annonser, och för att förbättra annonseringstjänsten.

 

Vad ingår i min kundprofil?

Den kundprofil som skapas för att vi ska kunna ge dig så relevanta och personliga annonser som möjligt grundar sig i huvudsak på din köpinformation som samlats in i samband med att du registrerat dina köp som stammis i butik eller i vår e-handel. Utöver detta kan vi även använda demografisk data om dig, exempelvis ålder eller kön, samt uppgifter som vi samlat in i samband med att du besökt någon av våra digitala kanaler. Detta kan vara information så som vad du har klickat på, vilka sidor du har tittat på, vilka recept du har sparat, eller om du har lämnat några kommentarer. 

Din kundprofil består av flera olika segment eller profiler, sk. målgrupper baserat på datat ovan. Exempel på detta kan bland annat vara: 

 • Hur mycket du handlar av olika typer av produkter. Du skulle exempelvis kunna ingå i en målgrupp som visar ett större intresse för mjölk för att du handlat mycket av just denna produkt. 
 • Vilka produkter som har ett nära samband med produkter som du brukar handla. Om du har handlat mycket tortillabröd skulle du exempelvis kunna tilldelas en målgrupp som kan har ett större intresse för tacosås, då dessa produkter ofta köps tillsammans.

 

Du kan även tilldelas olika målgrupper baserat på dina uppgifter som hjälper oss att anpassa annonser utifrån dina intressen. Du skulle exempelvis kunna få dessa målgrupper tilldelade till dig: 

 • Vegetariskt – om du handlar mycket vegetarisk kost
 • Eko – om du handlar mycket ekologiskt
 • Pris – baserat på vilken typ av varor du handlar, om du prioriterar pris eller om det finns andra faktorer som avgör vilka typer av produkter du väljer. 

 

Ansvar mellan ICA Sverige och annonsörer

ICA är tillsammans med utvalda annonsörer övergripande gemensamt ansvariga för att tillhandahålla relevanta och personligt anpassade annonser i ICA:s digitala kanaler. För vissa aktiviteter, så som bearbetning av data för att skapa en kundprofil åt dig som kund, är enbart ICA personuppgiftsansvarig.

Dina personuppgifter kommer aldrig att vara tillgängliga för annonsörer i ett format där du som kund kan identifieras, utan kommer enbart att vara synliga på en övergripande, sammanfattad nivå.

ICA är även tillsammans med Google gemensamt personuppgiftsansvariga enbart för insamling samt vidarebefordran av data som samlas in i samband med att annonser visas, från de digitala kanaler där annonser förekommer. Därefter är Google självständigt personuppgiftsansvariga för den efterföljande behandlingen av de insamlade personuppgifterna.

Hur fungerar det gemensamma ansvaret? 
ICA Sverige ansvarar för att tillhandahålla information avseende behandling av personuppgifter för ändamålet ” Tillhandahålla relevanta och personligt anpassade annonser i våra digitala kanaler”. Vi ansvarar även för att tillgodose dina rättigheter som registrerad i det gemensamma personuppgiftsansvaret.

Har du frågor avseende det gemensamma personuppgiftsansvaret kan du vända dig till ICA Sverige genom att kontakta dpo.icasverige@ica.se eller genom att kontakta vår kundservice på 033-47 47 90. Du kan även vända dig till respektive annonsör för frågor avseende det gemensamma personuppgiftsansvaret. 

Frågor och svar