Så skyddar vi dina personuppgifter

Referens: PUL - Personuppgiftslagen, 1998:204

Personuppgifter är information kopplad till dig

Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson som är i livet.

Personuppgiftslagen gäller för behandling av personuppgifter såväl av myndigheter, företag som enskilda individer.

Vi skyddar din integritet

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på ICA värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Så här behandlar ICA dina personuppgifter

ICA behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Vissa uppgifter är vi också skyldiga att lämna till olika myndigheter. Vi kan även använda de uppgifter vi har om dig för att lämna relevant information om och marknadsföring av våra egna, ICA-koncernens och särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster. När personuppgifter lämnas ut för behandling för ICAs räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande.

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som ICA behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post. En begäran om registerutdrag skickas till ICA Kundservice, Lagercrantz plats 3, 504 31 Borås.


Du kan begära att personliga uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan också begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Du kan avsäga dig direktmarknadsföring via ica.se, per brev, eller genom att ringa oss på 033-47 47 90. Kom ihåg att vi har identifieringskrav och att du behöver vara inloggad med ditt personnummer och ditt personliga lösenord. Om du önskar skicka in din förfrågan per brev så skicka detta då till ICA Kundservice, Lagercrantz plats 3, 504 31 Borås.