Mottagare

Mottagare är du om du får kommunikation från ICA eller ICA-butik. Du är endast mottagare om du inte omfattas av någon annan text på dessa sidor, t.ex. om du är stammis på ICA eller Kund.

Den part som tagit initiativ till att samla in och hantera dina uppgifter är personuppgiftsansvarig om inget annat anges i förhållande till respektive behandling. Vi förklarar vad vi menar med ICA-Bolag under ”Hantering av personuppgifter inom ICA” på ica.se/dataskydd

Varifrån samlar vi in personuppgifter

Dig själv

ICA Sverige och ICA-butiker samlar in personuppgifter som du själv lämnar, t.ex. när du kommunicerar med oss eller deltar i ett möte eller annan aktivitet.

ICA-bolag

ICA-bolag delar dina personuppgifter med varandra och ICA-butiker, t.ex. för att göra det möjligt för mottagaren att kommunicera med dig i olika kanaler om ICA och ICA:s verksamhet. 

ICA-butiker

ICA-butiker delar dina personuppgifter med varandra och ICA Sverige, t.ex. för att göra det möjligt för mottagaren att kommunicera med dig i olika kanaler om ICA och ICA:s verksamhet.

Externa personer

ICA Sverige och ICA-butiker samlar in personuppgifter som andra externa personer lämnar till oss, t.ex. vid kommunikation eller i samband med ett möte eller en annan aktivitet. 

Allmänt tillgängliga informationskällor

I vissa fall, t.ex. i samband med på omvärldsbevakning, samlar ICA Sverige och ICA-butiker in information som finns allmänt tillgänglig exempelvis på sociala medier.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Möjliggöra kommunikation om ICA och ICA:s verksamhet (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butikerna behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig om ICA och ICA:s verksamhet.

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten (ICA Sverige och ICA-butik) 

ICA Sverige och ICA-butikerna behandlar dina personuppgifter i samband med kommunikation med dig, mellan medarbetare och andra externa personer i tjänsten. 

Uppfylla rättsliga skyldigheter (ICA Sverige och ICA-butik) 

ICA Sverige och ICA-butikerna måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster (ICA Sverige och ICA-butik) 

Dina uppgifter används av ICA Sverige och ICA-butikerna för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare.

Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

Andra mottagare (ICA Sverige och ICA-butik)

Vid kommunikation med mottagare kan dina personuppgifter delas med andra mottagare som får samma kommunikation.

Tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för ICA och ICA-butiker, inklusive andra ICA-bolag, t.ex. IT-tjänster eller för att hantera utskick.

Samarbetspartners (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butikerna samarbetar med olika externa företag och organisationer. I förekommande fall kan ICA Sverige och ICA-butikerna dela dina personuppgifter för att kommunicera med dig om ICA och ICA:s verksamhet.

ICA-bolag och ICA-butiker (ICA Sverige och ICA-butik) 

Både ICA-bolag och ICA-butiker delar dina personuppgifter med varandra, t.ex. för att möjliggöra kommunikation med dig från mottagaren om ICA och ICA:s verksamhet i olika kanaler. 

Detaljerad information om behandlingar

Här kan du läsa mer detaljerad information kring de olika behandlingarna för dig som mottagare.

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med

Här kan du läsa mer detaljerad information kring vilka mottagare vi delar dina uppgifter med.