Kontakt

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta dataskyddsombudet för ICA-bolaget. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

ICA Sverige AB

556021-0261
17193 Solna
Telefon: 033-47 47 90
E-post: kundkontakt@ica.se

Dataskyddsombudet

Samma kontaktuppgifter som ovan. Märk ämnesraden i e-post med "dataskyddsombudet".

Butiker

Sök upp en butik här för att hitta kontaktuppgifterna till en enskild ICA-butik.