Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta dataskyddsombudet för ICA Sverige AB. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

ICA Sverige AB

556021-0261
17193 Solna
Telefon: 033-47 47 90
E-post: kundkontakt@ica.se

Dataskyddsombudet

Samma kontaktuppgifter som ovan. Märk ämnesraden i e-post med "dataskyddsombudet".

Butiker

Sök upp en butik här för att hitta kontaktuppgifterna till en enskild ICA-butik.