För en god morgondag

Miljöarbete i butik

Runtom i Sverige sker ett intensivt miljöarbete i många av landets ICA-butiker. Här är några exempel på vad som görs.

Bild laddas

Miljömärkta butiker

Många ICA-butiker i Sverige är certifierade enligt Svanen, som innebär att butiken tagit ett helhetsgrepp när det gäller miljöfrågor. Certifieringen innebär tuffa regler för bland annat energieffektivitet och sopsortering.

Det är till exempel viktigt att:

  • ha ett tillräckligt brett sortiment av miljömärkta och ekologiska varor
  • kylar och frysar täcks över när butiken är stängd
  • transporterna är miljöanpassade och belysningen energisnål
  • avfallshanteringen är effektiv
  • personalen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan i alla led

ICA har också ett eget koncept för hur butikerna kan jobba med miljöfrågor på ett strukturerat sätt som innehåller en verktygslåda med kunskap och praktiska hjälpmedel.

Alltid miljöalternativ på hyllan

I ICAs butiker ska det finnas ett brett miljömärkt sortiment och inom de flesta varugrupper finns alternativ som omfattas av någon av miljömärkningarna Svanen, Bra miljöval, EU Ecolabel, EU-ekologiskt, KRAV, MSC eller ASC.

ICAs miljökasse - ett lite grönare val

ICAs plastkasse är av så kallad grön polyeten. Kassen görs av sockerrör, vilket vid förbränning ger 85% mindre fossilt koldioxidutsläpp än vad oljebaserade kassar gör. Kvaliteten är densamma. Sockerrörskassen är 100% återvinningsbar och klimatkompenserad. Läs mer här (länk till Plasten – miljöbov och klimathjälte)

Minskad klimatpåverkan

ICAs största direkta klimatpåverkande faktor är butikerna, inte transporter av varor. Därför pågår flera projekt för att minska energiförbrukningen och gå över till förnybara energikällor och köldmedia med låg klimatpåverkan. Våra nybyggda butiker har ett högt miljöfokus och ska vara miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad Guld. De kan till exempel ha geoenergi som energikälla för butikens värme och kyla och ett högt fokus på hållbara transporter med cykeldepåer, tydliga gång- och cykelbanor och laddstolpar. Det är några exempel av vad som görs på ICA för att nå klimatmålet om att vara klimatneutralt till år 2020. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för minskad klimatpåverkan. 

Så tas kylan om hand

Många butiker har eller arbetar löpande med att sätta lock på frysdiskar, dörrar på kylar och gardiner på kylar och frysar för att på så sätt minska energiförbrukningen. Detta bidrar också till att temperaturen i kyldisken blir jämnare och att arbetsmiljön upplevs som behagligare. Det finns en stor mängd ICA-butiker med 100 procent naturliga köldmedier och antalet ökar eftersom detta är standard vid nyetablering. Under senaste åren har även en ökande andel av ombyggnadsprojekt skett med övergång till naturliga köldmedier.

Förnybar el

Flera aktiviteter pågår för att nyttja förnybara energikällor. De allra flesta ICA-butiker använder förnybar el via sina elleverantörer. Men många har gått längre än så och producerar själva sin el. I Västerås har ICA Maxi Erikslund fått trehundra kvadratmeter av taket klätt med solceller. Solcellerna täcker inte butikens hela energibehov men kompletterar elförsörjningen. Falkenbergs största solcellsanläggning, 800 solpaneler på en yta av 2 500 kvadratmeter, finns på taket av ICA Kvantums butik i centrala Falkenberg. Många butiker äger också vindkraftverk, som till exempel ICA Kvantum i Huddinge. I november 2014 köpte de ett eget vindkraftverk som genererar cirka en tredjedel av all den el som butiken förbrukar.

Minskat matsvinn

I de flesta ICA-butiker drivs många initiativ för att minska matsvinnet. Vissa butiker lagar måltider av varor med kort datum, andra sänker priset på varorna eller skänker dem till välgörenhetsorganisationer. Grunden för alla butiker är en god kännedom om den lokala marknaden och effektiva inköpsrutiner för att köpa in rätt sort och mängd produkter för att hindra att matsvinn ska uppstå. Läs mer om ICAs arbete för halverat matsvinn.

Vanliga frågor och svar om miljöarbete i butik: