För en god morgondag

Vanliga märkningar

Vi tillhandahåller ett brett utbud av produkter med hållbarhetsmärkning, dvs miljö-, ekologisk-, etisk- och hälsomärkning. Här hittar du de vanligast förekommande märkningarna.

Här hittar du de vanligast förekommande märkningarna:

Naturskyddsföreningens logga

Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens märke som har tagits fram i samarbete med handeln för att underlätta för konsumenterna att handla för miljön. Framför allt märks produkter med stor miljöpåverkan, till exempel hushållskemikalier, men även pappersprodukter, textiler, elbolag, livsmedelsbutiker och transporter.

ICAs hållning: Nya kemtekniska produkter ska miljömärkas om det finns kriterier hos två av följande miljömärkningar; Svanen, EU Ecolabel, Bra Miljöval.

Läs mer hos Naturskyddsföreningen
Märkning EU-ekologiskt

EU-ekologiskt

Baseras på lagstiftningen dvs EUs förordning för ekologiskt jordbruk. Märkning är obligatorisk från 1 juli 2010 på alla färdigförpackade ekologiska varor som tillverkas inom EU och som uppfyller märkningskraven. Märkningen visar bland annat att 95 procent av produktens ingredienser är ekologiskt certifierade.

ICAs hållning: För livsmedel ska ICA söka ekologiska alternativ inom alla produktgrupper. ICAs ekologiska varumärke heter ICA I love Eco.

Läs mer om EU-ekologiskt
Märkning EU Ecolabel

EU Ecolabel

Tidigare kallad EU-blomman. Finns i dag på ett 30-tal olika produktområden. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Skor, tv-apparater och hotell är exempel på produkter som kan märkas. I Sverige sköter Miljömärkning Sverige AB det praktiska arbetet på uppdrag av regeringen.

ICAs hållning: Nya kemtekniska produkter ska miljömärkas om det finns kriterier hos två av följande miljömärkningar; Svanen, EU Ecolabel, Bra Miljöval.

Läs mer om EU Ecolabel
Märkning fairtrade

Fairtrade

En märkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare/anställda i utvecklingsländer. Fairtrade-certifierade råvaror har ett minimipris på världsmarknaden och i tillägg betalar köparen en premiumavgift direkt till odlaren för egen utveckling. Faitrade-produkter är även belagda med en licensavgift baserad på produktens försäljning.

ICAs hållning: ICA ska verka för att det finns produkter i sortimentet som är märkta och godkända enligt FLO, Fairtrade Labelling Organisations.

Läs mer om Faitrade
FSC - Forest Stewardship Council

FSC - Forest Stewardship Council

En miljöcertifiering av ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk. Märkningen kan sättas på trä- och pappersprodukter som kommer från hållbart skogsbruk eller använder återvunnet material, t ex trädgårdsmöbler och grillkol.

ICAs hållning: Produkter med tropiska träslag ska vara FSC-certifierade och även grillkol under ICAs eget varumärke. ICA ska så långt som möjligt saluföra trä- och pappersprodukter som har kända ursprung från ansvarsfullt brukade skogar.

Läs mer om FSC
Global Märkning Organic Textile Standard

GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en världsledande standard för textil tillverkad av ekologiska fibrer. Standarden definierar miljökriterier längs hela den textila leverantörskedjan och ställer även krav på och efterlevnad av social kriterier.

Läs mer om GOTS
Kemikaliemärkning

Kemikaliemärkning

Sedan början av 2009 gäller en ny förordning inom EU om märkning, klassificering och förpackning av kemiska ämnen och blandningar i olika produkter. Den nya typen av märkning införs successivt och gäller parallellt med den tidigare fram till 2015. Märkningen enligt den nya EU-förordningen har symboler mot vit bakgrund med röd ram, i stället för de orangefärgade symbolerna som används i dag. 

ICAs hållning: I enlighet med lagen ska produkter som klassas som hälsoskadliga, giftiga, mycket giftiga eller frätande ha en barnsäker förslutning och kännbar varningsmärkning för synskadade.

Märkning KRAV

KRAV

Kontrollföreningen för ekologisk odling, KRAV, är ett privat initiativ för ekologisk märkning. Har en ny logotype fr o m 2010 då de infört bland annat klimatregler i regelverket. I grunden står KRAV för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. Jämfört med EUs ekologiska märkning har KRAV tuffare regler för djuromsorg.

Se film om KRAV-märkta grisar som får böka i jorden.

ICAs hållning: För livsmedel ska ICA söka ekologiska alternativ inom alla produktgrupper. ICAs ekologiska varumärke heter ICA I love Eco. Alla livsmedelsvaror i ICA I love eco sortimentet är ekologiska och ibland även KRAV-märkta.

 

Läs mer om KRAV
Marine Stewardship Council logga

MSC – Marine Stewardship Council

Ett miljömärke för fisk från världshaven, där fisket skett med godkända metoder och på fiskbestånd som tål fiske. Mål att bidra till en hållbar fisk- och skaldjursmarknad.

ICAs hållning: ICA ser positivt på MSC-märkningen och även på KRAV-märkt fisk. I det centrala sortimentet accepterar ICA endast fisk som har grönt och gult ljus i Världsnaturfonden WWFs fiskguide och rekommenderar alla fria ICA-handlare att följa samma regel vid egna inköp.

Läs mer om MSC
Märkning nyckehål

Nyckelhålet

Livsmedelsverkets symbol är till för att hjälpa konsumenter att hitta de hälsosammare alternativen, både i mataffären och på restaurangen. Nyckelhålsmärkta livsmedel är magrare och innehåller mindre socker och salt men mer fibrer än andra livsmedel av samma typ.

ICAs hållning: ICA vill göra det enkelt för kunden att äta hälsosamt. Därför krävs en lättanvänd och välkänd märkning av produkterna. ICA ser därför gärna att de produkter som uppfyller kriterierna för Nyckelhålet också bär märkningen.

Läs mer om nyckelhålsmärkningen
OEKO-TEX®

OEKO-TEX®

”Confidence in Textiles” erbjuder konsumenter ett tryggt skydd mot oönskade skadliga ämnen i textilier.

Läs mer om Oeko-Tex
Återvinning

Återvinning

Det ska vara lätt att återvinna rätt tycker vi på ICA. Därför finns det alltid information om hur våra förpackningar ska återvinnas, ibland i form av ikoner som även återges på återvinningsbehållarna.​

ICA kravställer att våra konsumentförpackningar är fria från PVC, PFAS och BPA. ​

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance

Standard, med ursprung i USA, som kombinerar socialt ansvar och miljö. Certifierar odlare som producerar bland annat kaffe, kakao, bananer, citrusfrukter och blommor. Certifierar även skog.

ICAs hållning: ICA ser positivt på Rainforest Alliance som står för ett hållbart mervärde.

Läs mer om Rainforest Alliance
Märkning Svalan för Astma- och allergiförbundet

Svalan - Astma och allergiförbundet

Astma- och allergiförbundets rekommendation av kemtekniska produkter är en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt. Produkterna är fria från allergener, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall.

ICAs hållning: ICA ser positivt på att det finns ett sortiment av kemtekniska produkter som bär Svalan då allt fler konsumenter upplever allergiska besvär.

Läs mer om Svalan
Märkning Svanen

Svanen

Officiellt nordiskt miljömärke med miljö- och klimatkriterier för hela livscykeln. Visionen är ett hållbart samhälle. Används på kemiska varor, hygienartiklar, maskiner, butiker m m. Sköts av Miljömärkning Sverige AB som bl a ägs av staten.

ICAs hållning: Nya kemtekniska produkter ska miljömärkas om det finns kriterier hos två av följande miljömärkningar; Svanen, EU Ecolabel, Bra Miljöval. Alla Maxi- Kvantum- och Supermarketbutiker strävar efter att vara Svanenmärkta.

Läs mer om Svanen
Svenskt Sigill

Svenskt Sigill

Svenskt Sigill är en certifiering för svensk mat och blommor. Kraven omfattar bl a livsmedelssäkerhet, djuromsorg, miljö samt GMO-frihet och minskad användning av kemiska bekämpningsmedel. Har även tilläggscertifiering för klimat, naturbete och regionalt ursprung.

ICAs hållning: ICA ställer sig positiv till lokal produktion som är säker och producerad på ett etiskt och miljömässigt godtagbart sätt, i enlighet med ICAs policyer.

Läs mer om Svenskt Sigill
Märkningen TCO

TCO märkning

TCO Certified är en hållbarhetscertifiering med fokus på att IT-produkter och deras produktion ska baseras på miljömässig, social och ekonomisk hänsyn. Produkter som är TCO Certifierade uppfyller krav på socialt ansvarstagande i produktion, användarsäkerhet och bra ergonomisk design samt miljöegenskaper för både IT-produkterna och deras produktion under hela livscykeln. TCO Certified  underlättar för er organisation att ställa hållbarhetskrav vid inköp av IT-produkter, att verifiera och följa upp att kraven följs.

Läs mer om TCO
Märkning UTZ Certified

Utz Certified

Standard och etisk märkning som startades på initiativ av Ahold och kaffeodlare i Guatemala. UTZ jobbar mycket med kunskapshöjning till certifierade kakao-, kaffe- och teodlare. Ställer krav på såväl sociala aspekter som miljön och matsäkerhet. Via förpackningens bäst-före-datum kan råvaran spåras till odlarna.

ICAs hållning: Hela ICAs egna kaffesortiment är UTZ-certifierat och fler varugrupper är intressanta att certifiera.

Läs mer om Utz
Märkning överkorsade sädesaxet

Överkorsade sädesaxet

Denna märkning står för att livsmedlet är glutenfritt enligt de internationella reglerna. Licens för användandet i Sverige fås från Svenska Celiakiförbundet.

ICAs hållning: ICA ser positivt på märkningen då den är internationell och önskar på sikt att alla glutenfria produkter bär märkningen.

Läs mer om överkorsade sädesaxet