Hållbarhet

ICAs klimatarbete får pris av FN

"Det är fantastiskt roligt att få ett sådant erkännande”, säger vd Per Strömberg.

ICA tar emot pris av FN för sitt arbete med att skapa en klimatneutral verksamhet och samtidigt minska klimatpåverkan i leverantörs- och konsumentled. Priset heter UN Global Climate Action Award, och delades ut i samband med FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow.

Verksamheten uppnådde målet med klimatneutralitet under 2020 efter att utsläppen minskat med 76% sedan 2006. Idag klimatkompenseras utsläppen som fortfarande görs och siktet är inställt på netto noll utsläpp inom den egna verksamheten och halverat klimatavtryck från kundernas inköp av livsmedel till 2030.

"Jag är omåttligt stolt över den resa vi gjort hittills. När vi satte målen till 2020 trodde vi de skulle bli svåra att nå, men sedan överträffade vi dem. När vi nu tar nästa steg, bortom klimatneutralitet, är det fantastiskt roligt att få ett sådant erkännande av vårt arbete", säger Per Strömberg, VD på ICA Gruppen. 

Fakta om ICA Gruppens klimatambition: 

  • Ska till 2030 uppnå netto noll klimatpåverkan i den egna verksamheten. 
  • Vill halvera klimatpåverkan från kundernas livsmedelsinköp till 2030, jämfört med 2020. 
  • Har som mål att de största leverantörerna ska ha antagit vetenskapligt baserade klimatmål senast 2025.


2016 tilldelades ICA Gruppen motsvarande FN-pris i kategorin Informations- och kommunikations-teknologi för projektet Klimaträtt, vilket gör ICA Gruppen till det enda svenska bolag som tilldelats FN-priset två gånger. 

Illustration av Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på ICA Gruppen.

Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på ICA Gruppen.

"Upp emot en tredjedel av det globala klimatavtrycket kommer idag från livsmedelsproduktion, och här har vi i dagligvaruhandeln en unik möjlighet att påverka, eftersom vi är en länk mellan produktion och konsumtion. Att ta ansvar för, och försöka påverka, utsläppen som vår konsumtion ger upphov till är något alla i handeln kan göra", säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på ICA Gruppen.

Förutom att förändra dagligvaruhandeln ur ett klimatperspektiv har även Apotek Hjärtat målet att halvera klimatpåverkan från kundernas inköpta apoteksprodukter till 2030, och ICA Fastigheter har som mål att bygga med netto noll klimatpåverkan till samma år. 

Läs mer om ICAs miljösatsningar.

Artiklar (1399)

För klimatsmarta val!

Klimatguidade recept

Här berättar vi hur våra klimatguidade recept funkar och vad antalet löv betyder!