Så tänker vi kring plast

Plasten - miljöbov och klimathjälte

Vi på ICA arbetar för att minska plastens negativa miljöpåverkan och för att förbättra den plast som vi använder. För plast på rätt ställe minskar faktiskt både klimatpåverkan och ökar hållbarheten på produkten.

Inplastade röda och orangea paprikor

ICAs plaststrategi

Vårt mål är att bidra till ett cirkulärt och hållbart plastsystem där plast återanvänds och återvinns så långt som möjligt, där ingen plast hamnar i naturen och där råmaterialet är återvunnet eller från förnybara källor. 

Nedskräpning – engångsartiklar av biologiska material 2020 

Plast som blir skräp i naturen är ett av våra stora miljöproblem. Om 30 år kan det finnas mer plast i haven än det finns fisk. Redan idag står engångsartiklar för 50 procent av nedskräpningen i haven. EU har därför beslutat att förbjuda och begränsa användningen av vissa engångsartiklar senast 2021 och på ICA har vi valt att gå före. Efter 2025 ska alla engångsartiklar (sugrör, muggar, tallrikar, bestick och bomullstops) i vårt sortiment bestå av biologiska material och inte plast.  

Förpackningar – återvinningsbara 2025 och fossilfria 2030 

En plastförpackning kan minska matsvinnet, till exempel genom ökad hållbarhet på varan eller att den minskar risken för att förpackningen går sönder. Av en varas klimatpåverkan står förpackningen för en mycket liten del vilket gör att förpackningens roll för att minska matsvinnet är viktigast. Vårt mål är att alla förpackningar ska gå att återvinna till nya material senast 2025 och komma från förnybar eller återvunnen plast till 2030. Här kan du läsa mer om vårt arbete med förpackningar.

Våra kassar – gjorda av återvunnen plast 

Plastkassarna vi erbjuder centralt på ICA består idag till 80 procent av återvunnen plast, så kallad PCR (post-consumer recycled.) Det innebär att plast som nått slutet av sin livscykel samlats ihop och får chans att starta ett nytt liv – då som ICAs Miljökasse. Plasten hanteras i ett slutet kretslopp så att spårbarheten kan garanteras, och är certifierad av den tyska miljömärkningen Blue Angel.

Det är miljösmart att återanvända din plastbärkasse 

Plastbärkassar är en stor källa till nedskräpning och spridning av mikroplaster i naturen och det kan ta upp till 400 år för naturen att bryta ner en enda plastpåse. Många fåglar och däggdjur skadas efter att ha fastnat i plast eller ätit plast i haven och när fiskar och andra marina organismer sväljer plastfragmenten som föda kan dessa kemikalier överföras uppåt i näringskedjan och slutligen till människan. Det är med andra ord inte hållbart att vi fortsätter konsumera påsar i den takt vi gör idag. 
Med anledning av detta har EU tagit fram direktiv för hur alla medlemsstater ska reducera förbrukningen av plastbärkassar. Åtgärden ska minska problemen med nedskräpning och även minska det ineffektiva utnyttjandet av resurser som nuvarande förbrukning av plastbärkassar medför.  

Fyra enkla tips på hur du kan bidra till smartare användning av plast

  • Minimera användningen av plastkassar genom att exempelvis bära hem dina varor i en tygväska, ryggsäck eller rulla hem dem i en dramaten. Att använda färre plastbärkassar minskar efterfrågan på nya bärkassar vilket minskar produktionens klimatpåverkan. Att använda färre plastbärkassar sparar även på jordens resurser då nya material inte behöver användas. 
  • Återanvänd dina plastkassar – använd kassen flera gånger istället för att köpa en ny varje gång du handlar. Genom att använda en plastbärkasse fyra gånger istället för en gång minskas utsläppen av växthusgaser med mer än ett kg (räknat på att 1 kg plast kräver 2 kg olja). 
  • Återvinn dina trasiga plastkassar – släng inte din trasiga och slitna plastkasse i hushållsoporna, återvinn den som plastförpackning. Genom att materialåtervinna plast minskar utsläppen med nästan hälften. Materialåtervinning av ett ton plast minskar dessutom utsläppen av växthusgaser med i genomsnitt 2,4 ton koldioxidekvivalenter jämfört med plast som energiåtervinns. 
  • Välj rätt avfallspåse till soporna. Gör vad du kan för att minimera din påverkan genom att använda soppåsar som är tillverkade av återvunnet material. ICA Skona avfallspåsar på rulle är tillverkade i Sverige av återvunnen polyeten och omhändertaget spill från produktionen, exempelvis utstansade handtag.