Så tänker vi kring plast

Plasten - miljöbov och klimathjälte

Vi på ICA arbetar för att minska plastens negativa miljöpåverkan och för att förbättra den plast som vi använder. För plast på rätt ställe minskar faktikst både klimatpåverkan och ökar hållbarheten på produkten.

Bild laddas

ICAs plaststrategi

Vårt mål är att bidra till ett cirkulärt och hållbart plastsystem där plast återanvänds och återvinns så långt som möjligt, där ingen plast hamnar i naturen och där råmaterialet är återvunnet eller från förnybara källor. 

Nedskräpning – engångsartiklar av biologiska material 2020 

Plast som blir skräp i naturen är ett av våra stora miljöproblem. Om 30 år kan det finnas mer plast i haven än det finns fisk. Redan idag står engångsartiklar för 50 procent av nedskräpningen i haven. EU har därför beslutat att förbjuda och begränsa användningen av vissa engångsartiklar senast 2021 och på ICA har vi valt att gå före. Efter 2020 ska alla engångsartiklar (sugrör, muggar, tallrikar, bestick och bomullstops) i vårt sortiment bestå av biologiska material och inte plast.  

Förpackningar – återvinningsbara 2022 och fossilfria 2030 

En plastförpackning kan minska matsvinnet, till exempel genom ökad hållbarhet på varan eller att den minskar risken för att förpackningen går sönder. Av en varas klimatpåverkan står förpackningen för en mycket liten del vilket gör att förpackningens roll för att minska matsvinnet är viktigast. Vårt mål är att alla förpackningar ska gå att återvinna till nya material senast 2022 och komma från förnybar eller återvunnen plast till 2030. Här kan du läsa mer om vårt arbete med förpackningar.

Våra kassar – gjorda av sockerrörsplast 

Alla kassar vi erbjuder centralt på ICA, såväl engångs- som flergångskassar, är gjorda av så kallad grön polyeten, som framställs av sockerrör. De är 100% återvinningsbara och klimatpåverkan blir avsevärt lägre än från en oljebaserad kasse. Kvalitet och hållfasthet är detsamma, därför var det ett ganska lätt val för oss när vi tog in kassarna i sortimentet.  

Att helt eliminera klimatpåverkan från kassarna är dock inte möjligt i nuläget, därför klimatkompenserar vi de återstående koldioxidutsläpp som orsakas vid produktion och transport. Kompensationen sker till Za Hung, ett Gold Standard Hydropower-projekt i Vietnam.  

Förutom våra plastbärkassar så har vi också andra produkter som är klimatneutrala via klimatkompensationen. Det gäller alla våra pappersbärkassar, flergångskassar gjorda av sockerrör samt frukt & grönt-påsar märkta med I’m green. Här kan du läsa mer om klimatkompensationen.

Det är miljösmart att återanvända din plastbärkasse 

Plastbärkassar är en stor källa till nedskräpning och spridning av mikroplaster i naturen och det kan ta upp till 400 år för naturen att bryta ner en enda plastpåse. Många fåglar och däggdjur skadas efter att ha fastnat i plast eller ätit plast i haven och när fiskar och andra marina organismer sväljer plastfragmenten som föda kan dessa kemikalier överföras uppåt i näringskedjan och slutligen till människan. Det är med andra ord inte hållbart att vi fortsätter konsumera påsar i den takt vi gör idag. 
Med anledning av detta har EU tagit fram direktiv för hur alla medlemsstater ska reducera förbrukningen av plastbärkassar. Åtgärden ska minska problemen med nedskräpning och även minska det ineffektiva utnyttjandet av resurser som nuvarande förbrukning av plastbärkassar medför.  

Fyra enkla tips på hur du kan bidra till smartare användning av plast

  • Minimera användningen av plastkassar genom att exempelvis bära hem dina varor i en tygväska, ryggsäck eller rulla hem dem i en dramaten. Att använda färre plastbärkassar minskar efterfrågan på nya bärkassar vilket minskar produktionens klimatpåverkan. Att använda färre plastbärkassar sparar även på jordens resurser då nya material inte behöver användas. 
  • Återanvänd dina plastkassar – använd kassen flera gånger istället för att köpa en ny varje gång du handlar. Genom att använda en plastbärkasse fyra gånger istället för en gång minskas utsläppen av växthusgaser med mer än ett kg (räknat på att 1 kg plast kräver 2 kg olja). 
  • Återvinn dina trasiga plastkassar – släng inte din trasiga och slitna plastkasse i hushållsoporna, återvinn den som plastförpackning. Genom att materialåtervinna plast minskar utsläppen med nästan hälften. Materialåtervinning av ett ton plast minskar dessutom utsläppen av växthusgaser med i genomsnitt 2,4 ton koldioxidekvivalenter jämfört med plast som energiåtervinns. 
  • Välj rätt avfallspåse till soporna. Gör vad du kan för att minimera din påverkan genom att använda soppåsar som är tillverkade av återvunnet material. ICA Skona avfallspåsar på rulle är tillverkade i Sverige av återvunnen polyeten och omhändertaget spill från produktionen, exempelvis utstansade handtag.