Förpackningar för ICAs egna varor

Förpackningar för ökad hållbarhet

Förpackningarna till ICAs egna varor ska inte bara vara tilltalande och lätta att använda, de ska dessutom spara på miljön, skydda produkten och minska matsvinnet.

Hållbarhetsfrågan i ständig rörelse 

I takt med att allt fler forskningsrapporter understryker livsmedelsindustrins miljöpåverkan, ökar vikten av att utveckla cirkulära system, fler innovationer inom förnybara källor, minska matsvinn, och hjälpa att informera kunder att göra rätt val.  
Vårt arbete med förpackningsutveckling och miljö är anpassat efter den ständiga förändring miljöfrågan står för. 

Vadå cirkulärt?

Att utveckla cirkulära system är en viktig nyckel i framtidens miljöarbete. I kort kan det förklaras med att vi inte bara återvinner resurser, utan också kan återbruka och återanvända material i samma ekonomiska system. En viktig del i de cirkulära systemen är också ursprungsmaterialen, som även de behöver vara förnybara.

Förpackningen minskar matsvinn

Matsvinn är en av vår tids största miljöbovar. En av förpackningens viktigaste uppgifter är att skydda produkten så att den håller längre och minskar matsvinnet, något som i sin tur minskar miljö- och klimatpåverkan.

På ICA tror vi på genomtänkta förpackningar där vi ibland behöver öka mängden förpackningsmaterial eller ta bort förpackningen där den inte längre behövs. 

Illustration

Förpackningen som värdeskapare

Av en varas klimatpåverkan står förpackningen för 5-10% av den totala klimatpåverkan, vilket gör att förpackningens roll för att minska matsvinnet är viktigast och gör stor miljönytta. 

Om man exempelvis skär bort och slänger 2 skivor ost på en blockost så har det större eller lika stor klimatpåverkan som att köpa en färdigskivad ost med förpackningsmaterial inräknat, trots ökad mängd förpackningsmaterial. 

Illustration

Vad styr vår förpackningsutveckling? 

  • Minimerar - Vi minimerar mängd material, designar för effektiv transport och hantering på lager och i butik samt undviker luft. Vi optimerar och erbjuder rätt storlek för rätt hushåll.
  • Återvinning & cirkulärt mål - Vi cirkulerar material, designar bort onödigt avfall och utsläpp, ökar andelen förnybara källor och använder mono-material i möjligaste mån. Vårt långsiktiga mål är att bli cirkulära med helhetstänk kring återanvändning och återvinning.
  • Underlätta för kunden - Vi gör det enkelt för kunden att göra bra val, från köp, användning till att separera material och återvinning. Vi vågar vara transparenta och guidar vid köpbeslut. Vi uppmuntrar till återanvändning och ansvarsfulla beslut. 
  • Holistisk syn - Vi tar hänsyn till funktion, hållbarhet över tid och miljöpåverkan i produktionsfas såväl som förbrukningsfas. Närproducerat och bio-baserat material ska alltid vägas mot helhetseffekten och livsmedelsproduktion. 

Samtidigt följer vi rådande lagkrav och har fokus på kommande lagstiftningar. Ett sådant exempel är fastsittande kapsyler på dryckesförpackningar. Detta är ett lagkrav från EU, med syfte att minska nedskräpning av plast i naturen.

Dialog i hela värdekedjan avgörande 

Genom ett fint samarbete över bransch-, producent- och organisationsgränser, implementering av den senaste teknologin samt konstant uppdaterade insikter och verktyg, så skapar vi goda förutsättningar för ett hållbart system, där förpackningen används som en tillgång för att uppnå mer hållbara produkter.  

Vill du veta mer om hur vi jobbar med hållbara förpackningar inom ICA Sverige - För en god morgondag. Läs mer här.

Olika hållbarhetsparametrar i vår förpackningsutveckling 

Illustration

ICA Sveriges Plastmål 

Vi arbetar aktivt med dagligvarubranschens färdplan som innebär:

  • Alla ICAs egna konsument-plastförpackningar ska gå att materialåtervinna år 2025 (Hänsyn måste tas till andra miljömål som exempelvis matsvinn) dvs de ska vara designade för återvinning och på så sätt kan bli en ny plastförpackning eller produkt.  
  • År 2030 ska plastförpackningarna dessutom vara gjorda av återvunnen plast, alternativt av förnybar råvara.  
  • Tillsammans ska vi bidra till ett cirkulärt och hållbart plastsystem där plast minimeras, återanvänds och återvinns. 
Illustration

Vad kan jag göra som konsument? 

Det viktigaste du kan göra som konsument är att sortera och återvinna ALLA dina förpackningar. Om förpackningarna upplevs som kladdiga eller luktar, kan du lätt skölja av de i kallt vatten pga. sanitära skäl, men det påverkar inte materialåtervinningen.  

Sorteringen börjar hemma hos dig

På ICAs förpackningar finns alltid information om hur de ska återvinnas, ibland i form av ikoner som även återges på återvinningsbehållarna. Om vi alla tar hand om våra förpackningar på rätt sätt blir effekten stor.

Läs mer här hur du ska sortera dina plastförpackningar och vad som händer efteråt. 

Illustration av Källa bild:FTI

Källa bild:FTI