Råvaror som kräver extra omtanke

God mat börjar med bra råvaror. Men produktion av exempelvis fisk, kött och tropiska råvaror kan innebära stora risker för miljö, djur och människor. Vi på ICA jobbar aktivt för en hållbar och ansvarsfull produktion. På många håll har vi kommit långt, men vi strävar ständigt efter att bli bättre.

Palmolja

Palmolja är ett av livsmedelsindustrins vanligaste fetter, men produktionen kan medföra miljöproblem. Vi tar frågan på största allvar.

Jätteräkor

ICA har uteslutit jätteräkor som inte produceras ansvarsfullt ur vårt centrala sortiment.

Fisk

Även våra barn ska kunna njuta av julsill och sushi. Därför jobbar vi sedan många år aktivt för att erbjuda ett fisksortiment med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi följer WWFs fiskguide och de miljömärkta varorna blir fler och fler.

Ägg

I våra hyllor finns flera olika sorters ägg. I vårt centrala sortiment är minimikravet att de färska äggen kommer från frigående svenska höns både för våra egna märkesvaror samt leverantörers varumärken. Här hjälper vi dig att skilja mellan ägg och ägg.

Kaffe

Kaffe är en av världens största handelsvaror, och få länder dricker så mycket kaffe som Sverige. Självklart ska vi också vara med och förbättra villkoren för produktionen. Allt kaffe under ICAs egna varumärken är märkt med UTZ Certified. Det garanterar en ansvarsfull produktion som tar hänsyn till arbetare och miljö. Du kan själv spåra ursprunget för varenda paket du köper.

Utvalt med omsorg

Djur ska behandlas väl, skyddas mot onödigt lidande och hållas i en miljö som främjar deras hälsa och naturliga beteende.

Trä och grillkol

Mat smakar bättre utomhus. Helst tillagad över en glödande kolbädd. Men kol och utemöbler produceras inte alltid med hänsyn till skogen och de människor som lever nära den. På ICA värnar vi om skogen och strävar efter att så långt som möjligt erbjuda trä- och pappersprodukter av känt ursprung från ansvarsfulla skogsbruk.

Soja

Soja är en av världens mest odlade grödor. De senaste 50 åren har sojaproduktionen i världen ökat från 27 miljoner ton till dryga 269 miljoner ton. Det har fått negativa konsekvenser både för människa och miljö.

Vanliga frågor och svar: