För en god morgondag

Minskad klimatpåverkan

Vår verksamhet ska vara klimatneutral* till 2020. Det inbegriper den klimatpåverkan som verksamheten orsakar i butik, apotek, lager och kontor via exempelvis köldmedia, el, godstransporter och tjänsteresor i både den svenska och baltiska verksamheten. Minskningen mäts utifrån en vetenskaplig metod framtagen av bland andra FN och WWF.

Vi ska nå detta genom att minska klimatpåverkande utsläpp och genom ökad resurseffektivitet, men även genom att klimatkompensera den klimatpåverkan som inte kan elimineras i ICAs drift till 2020. Målet är satt utifrån metoden för vetenskapligt baserade klimatmål som är framtagen av WWF, FN Global compact, CDP och Word Resources Institute.

- Hållbarhet och klimat är en strategisk prioritering för oss. Vårt tidigare mål att minska vår direkta klimatpåverkan med 30 procent från 2006 till 2020 uppnådde vi redan 2014. Så vi vet att vi kan. Därför har vi satt ett nytt mycket mer offensivt klimatmål som vi är stolta över och som förhoppningsvis inspirerar andra företag att ta sitt ansvar, säger Per Strömberg Vd ICA Gruppen.

Utifrån den takt och de planer ICA har kommer vi att nå vårt utsatta mål till 2020. Nu tar vi nästa steg mot att nå minst netto-noll till år 2030. För att nå målet kommer ICA att balansera ut positiva utsläpp mot negativa utsläpp för att minska klimatpåverkan i den egna verksamheten genom olika åtgärder, t.ex. genom att producera förnybar energi.

Klimatpåverkan hos våra leverantörer

Vi vill driva på utvecklingen och vidareutvecklar därför, utöver klimatmålet för den egna verksamheten, sättet att arbeta för en minskad klimatpåverkan hos våra leverantörer. Detta är också i linje med metoden för att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. Redan idag arbetar ICA med att minska klimatpåverkan från sortimentet genom att ställa vissa leverantörskrav inom miljöområdet men även genom satsningar på exempelvis en ökad försäljning av vegetariska rätter samt frukt och grönsaker. Det nya målet innebär att även de leverantörer som bidrar med störst klimatpåverkan ska anta klimatmål enligt Science Based Targets initiative till 2025. Dessa leverantörer står idag för 70 procent av ICAs indirekta klimatpåverkan. Det betyder att utöver vår klimatpåverkan från egen drift tar vi också ansvar för den klimatpåverkan som uppstår i produktionen av de varor butikerna säljer.

Klimatpåverkan hos våra kunder

Utöver ett ambitiöst klimatmål utvecklar vi även tjänster som ska hjälpa våra kunder att själva minska sin klimatpåverkan. Bland annat genom våra klimatguidade recept, där antalet löv indikerar receptets klimatpåverkan. Läs mer om klimatguidade recept och hur vi räknar.

En annan tjänst är Mitt klimatmål, ICAs digitala verktyg som skapar en unik möjlighet för ICA-kunder att följa klimatpåverkan från sina matinköp. Efter att kunden aktiverat Mitt klimatmål registreras matinköpens klimatpåverkan månad för månad. I slutet av varje månad får kunden en personlig rapport som visar månadens statistik samt tips på hur utsläppen kan minskas, genom exempelvis klimatsmarta produkter och råvaror samt klimatguidade recept. Läs mer om Mitt klimatmål

Tjänsten Mitt klimatmål är en vidareutveckling av det prisbelönta pilotprojektet Klimaträtt som testades i ett flerfamiljshus i Uppsala. ICA och projektet tilldelades 2016 FN:s klimatpris Momentum for change med motiveringen att det var ett innovativt och skalbart exempel på vad företag kan göra för att adressera och skapa lösningar för en minskad klimatpåverkan. Projektet möjliggjorde för deltagarna att följa sitt klimatavtryck veckovis och på så sätt kunna se vad olika förändringar i livsstilen fick för konsekvenser. Klimaträtt bidrog till att deltagarna minskade sitt klimatavtryck med 31 procent. Läs mer om Klimaträtt

Vi har även tillsammans med Stockholm Resilience Center under 2015 genomfört en studie i 26 ICA-butiker, med syfte att se hur så kallad green nudging eller gröna knuffar kan få kunderna att göra mer klimaträtta val. Resultatet visade att det finns en potential i hur vi med hjälp av olika verktyg kan styra kunderna mot hållbara val.

Från och med 2021 har ICA satt ambitionen att halvera klimatpåverkan av kundernas livsmedelsinköp till 2030

*Klimatmålet gäller ICAs direkta klimatpåverkan i alla ICA Gruppens bolag. Se bild med förklaring vad som ingår här.

Läs mer om vetenskapligt baserade klimatmål på https://sciencebasedtargets.org/