Stolta, men inte nöjda

Prisad klimatambition

ICA Gruppens egen verksamhet är klimatneutral sedan 2020*. Vi är stolta över detta, men inte nöjda. Till 2030 tar vi sikte på netto noll utsläpp i vår egen verksamhet, och ett halverat klimatavtryck från kundernas inköp av livsmedel. Vårt arbete belönades i 2021 års UN Global Climate Action Awards.

Illustration

Klimatmålet för ICA:s egen verksamhet gäller den klimatpåverkan som våra butiker, apotek, lager och kontor ger upphov till via exempelvis köldmedia, el, godstransporter och tjänsteresor.

- Hållbarhet och klimat är en strategisk prioritering för oss. Jag är väldigt stolt över resan vi har gjort, och hur hela verksamheten har mobiliserat för att minska klimatutsläppen med 76 procent på 14 år till 2020. Men vi är inte färdiga. Arbetet måste fortsätta, och när vi nu blickar mot 2030 ställer vi ännu högre krav på oss själva, och inkluderar även våra kunder och leverantörer i ambitionen, säger Per Strömberg Vd ICA Gruppen.​

Minst en fjärdedel av de globala klimatutsläppen idag kommer från livsmedelsproduktion, och den största delen av ICA:s indirekta klimatpåverkan kommer från just produktionen av livsmedel. Därför har ICA ambitionen att till 2030 inte bara uppnå netto noll utsläpp i den egna verksamheten, utan också halvera utsläppen från kundernas livsmedelsinköp.

ICA:s ambition att gå bortom klimatneutralitet belönades i 2021 års UN Global Climate Action Awards, i kategorin ”Climate Neutral Now”. Läs mer om priset här, och på FN:s sida om ICA:s vinnande bidrag här.

Netto noll utsläpp i egna verksamheten 2030

För att nå målet om netto noll klimatpåverkan senast 2030 kommer ICA arbeta för att fortsätta minska utsläppen så mycket som möjligt. Samtidigt kommer vi fortsätta att klimatkompensera för de utsläpp som trots allt kvarstår, med målet att på sikt balansera alla klimatutsläpp med åtgärder som binder koldioxid från atmosfären. Idag klimatkompenserar vi i projekt utanför vår egen värdekedja, men vår ambition är att framöver genomföra balanserande åtgärder även inom den.​

ICA arbetar med att definiera hur mycket de egna utsläppen ska minska ytterligare till 2030, samt vilka balanserande åtgärder som ska kunna räknas mot netto noll målet, i linje med den standard för netto noll-mål som initiativet Science Based Targets (ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute och WWF) lanserade i oktober 2021.*

Läs mer om hur vi arbetar med klimatkompensation idag.

Halverad klimatpåverkan från kundernas livsmedelsinköp

Vi har länge arbetat med att utveckla tjänster som ska göra det enkelt för våra kunder att själva minska sin klimatpåverkan, med utgångspunkt i måltider, veckoplanering, och månadsinköp som ligger inom planetens gränser.

Våra klimatguidade recept, indikerar receptets klimatpåverkan med löv-symboler. Recepten i kategorin med minst klimatpåverkan ger upphov till max 0,5 kg koldioxidekvivalenter (CO2e) per portion, vilket är i linje med WWF:s riktlinjer för hur vi behöver äta för att uppnå de globala klimatmålen. Läs mer om klimatguidade recept och hur vi räknar.​ 

Tjänsterna vi erbjuder våra kunder, tillsammans med vårt arbete för att minska produkternas klimatavtryck, ska tillsammans bidra till vår ambition att till 2030 halvera klimatpåverkan från kundernas inköp av livsmedel, jämfört med 2020

Klimatpåverkan hos våra leverantörer


För att nå målet om ett halverat klimatavtryck från kundernas livsmedelsinköp, måste varje produkt som finns på våra hyllor också ha mindre klimatpåverkan 2030 än 2020. Därför är samarbete med våra leverantörer centralt.

ICA har som mål att de av våra leverantörer som har störst klimatpåverkan, och som idag motsvarar 70% av vår klimatpåverkan i leverantörsledet, ska ha antagit vetenskapligt baserade klimatmål senast 2025. Det betyder att de – precis som vi – ska arbeta med utsläppsminskningar i den takt som enligt vetenskapen krävs för att bromsa den globala uppvärmningen. ICA arbetar också med att minska klimatpåverkan från sortimentet genom till exempel initiativet ICA Växa, och genom satsningar på exempelvis en ökad försäljning av vegetariska rätter samt frukt och grönsaker. 

*Läs mer om vetenskapligt baserade klimatmål på https://sciencebasedtargets.org/ ​