För en god morgondag

Från klimatneutrala till netto noll​

Vår verksamhet är klimatneutral sedan 2020*. Det inbegriper den klimatpåverkan som verksamheten orsakar i butik, apotek, lager och kontor via exempelvis köldmedia, el, godstransporter och tjänsteresor i både den svenska och baltiska verksamheten. Till 2030 har ICA Gruppen beslutat av klimatpåverkan från den egna verksamheten ska vara netto noll, vilket innebär ett fortsatt fokus på att minska utsläppen i linje med vad som krävs för att nå målen.

För att nå målet om netto noll utsläpp fortsätter vi arbeta med att minska klimatpåverkande utsläpp och öka resurseffektiviteten, samtidigt som all klimatpåverkan som inte kunnat elimineras i ICAs drift klimatkompenseras sedan 2020. Målet är satt utifrån metoden för vetenskapligt baserade klimatmål (Science Based Targets) som är framtagen av WWF, FN Global Compact, CDP och Word Resources Institute.​

- Hållbarhet och klimat är en strategisk prioritering för oss. Jag är väldigt stolt över resan vi har gjort, och hur hela verksamheten har mobiliserat för att minska klimatutsläppen med 76 procent på 14 år till 2020. Men vi är inte färdiga. Arbetet måste fortsätta, och när vi nu blickar mot 2030 ställer vi ännu högre krav på oss själva, och inkluderar även våra kunder och leverantörer i ambitionen, säger Per Strömberg Vd ICA Gruppen.​

För att nå målet om netto noll klimatpåverkan senast 2030 kommer ICA arbeta för att fortsätta minska utsläppen så mycket som möjligt. Samtidigt kommer vi fortsätta att klimatkompensera för de utsläpp som trots allt kvarstår, med målet att på sikt balansera alla klimatutsläpp med balanserande åtgärder som binder koldioxid från atmosfären. Idag klimatkompenserar vi i projekt utanför vår egen värdekedja, men vår ambition är att framöver genomföra balanserande åtgärder även inom vår egen verksamhet.​

Läs mer om hur vi arbetar med klimatkompensation idag.

Klimatpåverkan hos våra leverantörer

En stor del av den ICA:s klimatpåverkan uppstår inte i vår egen verksamhet, utan i produktionen av livsmedel. För att driva på utvecklingen har vi därför satt ett klimatmål även för våra leverantörer. Senast 2025 ska de av våra leverantörer som har störst klimatpåverkan, och som idag motsvarar 70% av vår klimatpåverkan i leverantörsledet, ha antagit vetenskapligt baserade klimatmål, det vill säga arbeta med utsläppsminskningar i den takt som enligt vetenskapen krävs för att bromsa den globala uppvärmningen. ICA arbetar också med att minska klimatpåverkan från sortimentet genom till exempel initiativet ICA Växa, och genom satsningar på exempelvis en ökad försäljning av vegetariska rätter samt frukt och grönsaker. 

Klimatpåverkan hos våra kunder

Vi har länge arbetat med att utveckla tjänster som ska hjälpa våra kunder att själva minska sin klimatpåverkan, bland annat genom våra klimatguidade recept, där antalet löv indikerar receptets klimatpåverkan. Läs mer om klimatguidade recept och hur vi räknar.​

En annan tjänst är Mitt klimatmål, ICAs digitala verktyg som skapar en unik möjlighet för ICA-kunder att följa klimatpåverkan från sina matinköp. Efter att kunden aktiverat Mitt klimatmål registreras matinköpens klimatpåverkan månad för månad. I slutet av varje månad får kunden en personlig rapport som visar månadens statistik samt tips på hur utsläppen kan minskas, genom exempelvis klimatsmarta produkter och råvaror samt klimatguidade recept. Läs mer om Mitt klimatmål.​

Tjänsterna vi erbjuder våra kunder, tillsammans med vårt arbete för att minska produkternas klimatavtryck, ska tillsammans bidra till vår ambition att till 2030 halvera klimatpåverkan från kundernas inköp av livsmedel, jämfört med 2020.​

*Klimatmålet gäller ICAs direkta klimatpåverkan i alla ICA Gruppens bolag. Läs mer om ICA Gruppens klimatmål här.

Läs mer om vetenskapligt baserade klimatmål på https://sciencebasedtargets.org/ ​