Förpackningar för ICAs egna varor

I smart förpackning

Förpackningarna till ICAs egna varor ska inte bara vara tilltalande och lätta att använda, de ska dessutom spara på miljön, skydda produkten och minska matsvinnet.

En förpackning finns till för att skydda och bevara produkten. Den ska ha en design som är lätt att förstå och som säljer sitt innehåll. Den ska följa miljökrav, vara lätt att transportera och kostnadseffektiv att ta fram. Både lager, butik och kunder ska kunna hantera den utan att den bidrar till onödigt matsvinn.

Minskat matsvinn med plast

Det finns alltså mycket att ta hänsyn till när en förpackning ska tas fram. En av förpackningens viktigaste uppgifter är att skydda produkten så att den håller längre och minskar matsvinnet, något som i sin tur minskar miljö- och klimatpåverkan. Av en varas klimatpåverkan står förpackningen för en mycket liten del, vilket gör att förpackningens roll för att minska matsvinnet är viktigast och gör stor nytta. Exempelvis håller sig en inplastad grönsak fräsch och spänstig mycket längre än en oplastad grönsak, som snabbt förlorar vätska och blir mjuk och trist. En gurka i plastfilm håller mer än en vecka längre än en utan plast.

…och minskad klimatpåverkan

En plastförpackning kan också minska klimatutsläppen från transporten när förpackningar blir lättare och kan packas bättre. Energiåtgången vid tillverkningen är också låg jämfört med till exempel glas och plåt. Därför arbetar vi på ICA med att se till att våra plastförpackningar kan återvinnas och bli till nya produkter och att plasten ska vara gjord av förnybart material och inte fossil olja. Vårt mål är att alla plastförpackningar ska gå att återvinna till nya material år 2022 och komma från förnybar eller återvunnen plast, till 2030.

Hur tänker ICA kring förpackningsmaterialet?

Där det går väljer vi att skippa förpackningen helt, exempelvis genom lasermärkning direkt på kiwi-, vattenmelon- och pumpaskalet. Vi arbetar också med att byta material från plast till annat där det går, som till exempel på ICAs krukodlade örter där plastkrukorna har ersatts med en växtfiberbaserad lösning, plastbrättet som örterna distribueras i med ett i papp och plastpåsen som örten säljs i har en påse som till minst 90 procent består av förnyelsebart material och sorteras som papper.

Förpackningarna ska vara optimerade för transport utan att innehålla onödig luft. Exempelvis har både ICAs egna havrekuddar och maskindiskmedel fått 40 procent mindre förpackningar, men med samma innehåll. ICAs egen tonfisk finns också i en innovativ förpackning, en vakuumförpackad påse som är mer effektiv ur transportsynpunkt. ICAs krossade tomater och bönor har klätts i en mer miljövänlig kostym – den tidigare konservburken har ersatts av en kompakt tetra som är enkel att öppna, stapla och återvinna. En annan fördel med både vacuumpåsen och tetraförpackningarna är att de inte innehåller plastkemikalien BPA, vilket konservburkar kan göra. På ICA arbetar vi aktivt med att begränsa användningen av kemiska ämnen som kan vara skadliga för människor och miljö. Redan år 2015 hade vi fasat ut BPA från alla livsmedelsförpackningar och produkter på ICA. Våra förpackningar av papper kommer från hållbart skogsbruk och helst ska råvaran vara FSC-certifierad.

Hur är det med återvinning?

Vissa förpackningar av mer komplicerade material går idag inte att återvinna, men utvecklingen att få fram bättre material och mer avancerade system för återvinning går fort. På ICAs livsmedelsförpackningar finns alltid information om hur de ska återvinnas. Om vi alla tar hand om våra förpackningar på rätt sätt blir effekten stor.