Trä och grillkol

Mat smakar bättre utomhus. Helst tillagad över en glödande kolbädd. Men kol och utemöbler produceras inte alltid med hänsyn till skogen och de människor som lever nära den. På ICA värnar vi om skogen och strävar efter att så långt som möjligt erbjuda trä- och pappersprodukter av känt ursprung från ansvarsfulla skogsbruk.

Kupade händer håller i svarta block med grillkol

Bara FSC-märkt tropiskt trä

Trädgårdsmöbler görs ofta av trä från tropiska skogar. Där är problemen med avverkning och påverkan på lokalbefolkningarna som störst. Därför är allt tropiskt trä som säljs på ICA FSC-märkt. FSC står för Forest Stewardship Council och betyder att träet kommer från ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara skogsbruk.

Grilla med tanke på miljön

Även all ICAs grillkol och briketter är FSC-märkta och sedan 2015 också märkt med Naturskyddsföreningens Bra miljöval. Det innebär att produktens totala miljöpåverkan är liten och att detta har kontrollerats från odling, avverkning, produktion och transport. Produkter märkta med Bra Miljöval är mer skonsamma mot miljön.

Varför FSC?

FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. På ICA har vi valt FSC som miljöcertifiering eftersom den har hög trovärdighet. Allt trä är spårbart från skogen via fabriken till slutprodukten i butik.

FSC slår särskilt vakt om:

  • Hotade djur och växter
  • Markens framtida förmåga att bära skog
  • Säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen
  • Urbefolkningars rättigheter