Jätteräkor

Scampi, gambas, tigerräka eller jätteräka? Alla är de samma. Och alla lika omstridda ur miljösynpunkt. Därför har vi på ICA sedan länge uteslutit jätteräkor som inte produceras på ett ansvarsfullt sätt ur vårt centrala sortiment.

Kryddade jätteräkor på tallrik

Både vildfångade och odlade jätteräkor kan innebära en risk för miljön. Trålfiske förstör havsbottnen och drar upp stora bifångster som sedan slängs. Jätteräkodlingar kan förstöra mangroveskogar och lägger jordbruksmarker under vatten.

Mot en hållbar produktion

Utvecklingen mot hållbar produktion av jätteräkor går framåt. WWF har tagit fram en ”systermärkning” till MSC som ska gälla för jätteräkan – ASC (Aquaculture Stewardship Council). På ICA har vi vannameiräkor under vårt eget varumärke som är ASC-märkta.

Kungsräkan - ett miljösmart alternativ

Vi på ICA har dessutom ytterligare ett alternativ – ICA frysta Kungsräkor. De liknar jätteräkor till smak, konsistens och storlek, men fångas i ett småskaligt fiske utanför Australiens sydkust och har miljömärkningen MSC. Kungsräkan får bara fiskas några dagar per år och i begränsad mängd. Gott med gott samvete, helt enkelt.