Fisk

Även våra barn ska kunna njuta av julsill och sushi. Därför jobbar vi sedan många år aktivt för att erbjuda ett fisksortiment med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi följer WWFs fiskguide och de miljömärkta varorna blir fler och fler.

Illustration

Vad betyder rödmärkt fisk?

På ICA följer vi WWFs fiskguide och strävar efter att, så långt det är möjligt, undvika rödlistad fisk i vårt centrala sortiment. Fisken får sin märkning utifrån hur den fiskats och hur beståndet mår. Rödmärkt fisk är utsatt för överfiske, illegalt fiske eller har fiskats på ett sätt som påverkar miljön negativt.

Kontroll genom alla led

Vi har full koll på ursprunget av all fisk och alla skaldjur som bär ICAs namn. På så vis kan vi garantera att produkterna lever upp till våra krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar. Dessutom letar vi hela tiden efter nya och hållbara alternativ, och de miljömärkta varorna ökar hela tiden i vårt eget ICA-sortiment.

Vad är MSC-märkt?

Vi jobbar med miljömärkningarna KRAV och MSC. Vanligast bland miljömärkningarna för fisk är MSC, Marine Stewardship Council. Det är en global miljömärkning för fisk från världshaven, som garanterar att fisken fångats med godkända metoder och i välmående fiskbestånd.

ICAs riktlinjer för ett hållbart fiske

Vi ska verka för en ansvarsfull hushållning med naturresurser för att säkerställa ett långsiktigt fiske och bevara den biologiska mångfalden. Vi säkerställer så långt det är möjligt att fisk kommer från legalt fiske vad gäller kvoter, ursprung, redskap och storlek.

Kort sagt: Att vi erbjuder ett centralt fisk- och skaldjurssortiment med minsta möjliga miljöpåverkan, så att även våra barn och barnbarn kan njuta av havets goda.

Äntligen en trygg räka

Tropiska jätteräkor är idag ett ohållbart val oavsett om räkorna är vildfångade eller odlade. Därför har ICA MSC-märkta kungsräkor under eget märke som ett hållbart alternativ. Kungsräkan liknar jätteräkan i textur, smak och utseende och kommer från ett småskaligt fiske utanför Australiens sydkust. Fisket får bara ske ett fåtal dagar per år och kvoterna är begränsade. Odlade jätteräkor togs bort ur ICAs centrala sortiment redan 2009.

Men tonfisken då?

Den tonfisk vi säljer under våra egna varumärken är av arten Skipjack. Den kommer från välmående bestånd och fångas i Indiska Oceanen eller i Stilla havet.