Kött - så tar ICA ansvar för djuren

Omsorg om djuren är en viktig fråga för oss på ICA. Djur ska behandlas väl, skyddas mot onödigt lidande och hållas i en miljö som främjar deras hälsa och naturliga beteende. Vi är också måna om att erbjuda alternativ med extra miljönytta, så att kommande generationer kan njuta av skog och mark.

Kossa står på en äng

Hur vi tar ansvar för god djurhållning och bra kvalitet

ICAs färska kött kommer från utvalda och kontrollerade leverantörer som uppfyller våra krav på kvalitet och djuromsorg. Produkter som säljs av ICA ska kunna spåras till tid och plats för tillverkningen. På färskt och fryst kött ställer vi hårdare krav på djuromsorg än EU:s lagstiftning och strävar efter att djuromsorgen ska ligga i linje med vår svenska djurskyddslagstiftning även för de importerade produkterna.

Vårt eget kött är utvalt med omsorg

Svensk djuromsorg hör till den bästa i världen. Det är en av anledningarna till att det mesta av vårt eget kött är svenskt. En annan är att vi vill stödja Sveriges bönder så att det svenska landskapet förblir öppet. Med god djuromsorg menar vi att djuren ska behandlas väl, hållas och skötas i en bra miljö och att de ska få möjlighet att bete sig så naturligt som möjligt. ICA följer noga upp både svenskt och utländskt kött. Vi kontrollerar själva eller via revisorer att gårdar, transporter och slakterier lever upp till våra krav på djuromsorg.

Vårt köttlöfte till dig

  • Vårt svenska kött kommer från friska djur som behandlats väl
  • Vårt svenska kött kan alltid spåras till tid och plats för uppfödning och slakt
  • Vårt svenska kött kommer från uppfödare som följer svenska djurskyddslagar
  • Vårt svenska kött hanteras med höga krav på livsmedelshygien

Vi tar 100 % ansvar för vårt kött

Det finns många köttbitar som inte platsar på våra hyllor. Vi ställer höga krav på både slakterier och uppfödare, oavsett om de är svenska eller inte. Vi säger nej till hormoner och genmodifierade produkter, och arbetar för att minska antibiotikaanvändningen. Däremot säger vi ja till uppfödare som följer svenska djurskyddslagar och arbetar med god djuromsorg.

Förpackningar för trygghet och miljö

Vårt eget kött är antingen vakuumpackat eller förpackat i skyddande atmosfär. Det senare betyder en blandning av syre och koldioxid som finns naturligt i luften vi andas. Båda sätten förlänger hållbarheten. Det är bra eftersom det kan minska matsvinnet både i hemmet och i butiken.

Ta vara på hela djuret

Att äta upp allt kött man köper är viktigt. Annars ansträngs miljön i onödan. Men lika viktigt är att ta vara på hela djuret. Därför har vi nu ICA Utmärkt Svenskt med en mörhet som gör att även högrev går att använda som biff.

ICAs syn på GMO

Vi är i grunden positiva till ny teknik som ger konsumenterna förbättrade produkter. Av etiska och miljömässiga skäl ifrågasätter vi ändå produktion och odling av genmodifierade (GMO) livsmedel och grödor som inte produceras i en sluten miljö. Genmodifierade livsmedel och ingredienser ska hållas separerade och vara spårbara. Konsumenterna har rätt till information om en produkt består av eller innehåller ingredienser med genmodifierat ursprung. Inga sådana produkter ska ingå i vårt sortiment.