Ägg

I våra hyllor finns flera olika sorters ägg. I vårt centrala sortiment är minimikravet att de färska äggen kommer från frigående svenska höns både för våra egna märkesvaror samt leverantörers varumärken. Här hjälper vi dig att skilja mellan ägg och ägg.

Vita ägg i kartong

Ägg från ekologisk produktion

Ekologisk produktion innebär att höns går fritt i stora stallar. Beläggningen är något lägre än övrig frigående produktion, vilket innebär att det får vara max 6 höns per kvadratmeter tillgänglig yta. Hönsen ströbadar på golvet och har tillgång till sittpinnar i olika höjder samt reden att lägga sina ägg i. Minst en tredjedel av golvytan ska vara täckt av ströbädd. Hönsen kan gå ut i gräsbevuxna rastgårdar när vädret tillåter. Där kan alla hönor krafsa, sprätta, sandbada, picka mask och beta gräs. Hönsen kan även sprätta och "bada" i ett strömaterial (sand, kutterspån eller dylikt) på golvet inne i stallet. Minst 95% av fodret ska vara ekologiskt odlat.

De flesta ekologiska ägg som produceras i Sverige sker i enlighet med KRAVs regler. Det innebär att hela produktionskedjan, d.v.s. uppfödning, äggproduktion, foder, producenter och äggpackerier är KRAV-godkända. Konstgödsel och bekämpningsmedel inte får användas på gården. Ägg från ICAs egna varumärke I love Eco är KRAV-märkta.

Ägg från frigående höns utomhus

Frigående utomhus innebär att hönorna går helt fritt i stallet och har möjlighet att gå ut, varje dag året om. Varje höna som hålls frigående utomhus ska ha tillgång till fyra kvadratmeter utomhusyta i en rasthage. Här kan hönorna sprätta, sandbada, leta mask och beta gräs.

Ägg från frigående höns inomhus

Höns i frigående inhysningssystem rör sig fritt inomhus i stora stallar med strö på golvet. Beläggningen är max 9 höns per kvadratmeter tillgänglig yta. Hönsen ströbadar på golvet och har tillgång till sittpinnar i olika höjder och reden att lägga sina ägg i. Hönorna äter ett väl sammansatt vegetabiliskt foder, där svensk fodersäd utgör huvuddelen av fodret. Vår ambition är också att alla ägg som ingår som en ingrediens i våra egna varumärken ska vara från frigående.

Ägg från höns i inredda burar

I ICAs centrala sortiment finns inte ägg från höns i inredda burar. ICA-handlarna har också gemensamt beslutat att de inte bör köpa in burägg från lokala leverantörer. Skulle det vara så att din ICA-butik ändå har burägg får du därför gärna lyfta din feedback till den berörda butiken. ICA är inte en helägd kedja, utan varje ICA-handlare har ansvar för och styr sitt eget sortiment.

Ägg med en rosa check på

När du ser en rosa check på ägget betyder det att ägget är certifierat i enlighet med svensk äggkvalité. Den garanterar att hanteringen uppfyller världens hårdaste krav inom djurvälfärd, livsmedelssäkerhet, smittskydd och produktkvalitet. Här kan du läsa mer om certifieringen.

Klimatkompenserade ägg

Vi står för en ansvarsfull produktion med minskade klimatavtryck. Därför klimatkompenserar vi nu våra ägg från ICAs egna varumärken till 100%. Här kan du läsa mer om vårt klimatarbete inom ägg.