Palmolja

Palmolja är ett av livsmedelsindustrins vanligaste fetter, men produktionen kan medföra miljöproblem. På ICA tar vi frågan på största allvar. Vi arbetar sedan många år med att ställa krav på den palmolja som används i våra egna märkesvaror och uppmanar alla våra leverantörer att arbeta med ansvarsfullt odlad palmolja.

Frukter från palmoljeträd

Palmolja har neutral smak, och har egenskaper som gör att den passar i många produkter. Palmträden är lättodlade och man erhåller förhållandevis stora mängder olja jämfört med andra oljegrödor såsom soja och raps. Inte konstigt att det blivit ett av de vanligaste fetterna, i allt från kakor till smink. Men det finns en baksida. I vissa delar av världen skövlas regnskog för att ge plats åt palmoljeplantager. Det hotar djurliv, biologisk mångfald och bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser. 

Varför använder ICA palmolja då?

I livsmedel av ICAs egna varor som innehåller palmolja används segregerad RSPO-certifierad* palmolja som hålls isär från o-certifierad palmolja längs hela produktionskedjan ända till slutprodukten. På våra produkter tydliggörs detta genom texten "Den här produkten innehåller certifierad hållbar palmolja". RSPO är en icke vinstdrivande organisation som utvecklar och implementerar kriterier för ansvarsfullt odlad palmolja så att odlingen sker på ett sätt som är bättre för natur, människor och djur. Reglerna för ansvarsfullt producerad palmolja förbättras regelbundet. Under 2019 infördes nya regler som förbjuder flera bekämpningsmedel, bland annat parakvat, minskar klimatpåverkan och skyddar skogen och dess djur.

Att byta palmolja till annat fett behöver inte betyda en vinst för miljö, klimat, djur eller människor eftersom andra oljegrödor kräver flera gånger större yta och mer insatsmedel för att erhålla samma mängd vara. Det skulle även få negativa konsekvenser i de samhällen där man är beroende av palmoljan för sina inkomster och sin utveckling. Istället vill vi hjälpa till att driva utvecklingen mot en ansvarsfull produktion av palmolja.

Om palmolja används som ingrediens i ett livsmedel finns den deklarerad i innehållsförteckningen på förpackningen. På detta sätt kan man som konsument alltid göra ett aktivt val. I våra egna varor märkta med ICA Gott liv är vi är extra försiktiga med socker, salt, fett och tillsatser och har därför valt att inte ha palmolja i dessa produkter.

ICA arbetar för ansvarsfullt odlad palmolja

Redan 2009 satte vi målet att den palmolja som används i ICAs egna varor ska vara producerad på ett ansvarsfullt sätt. All palmolja som används i ICAs egna livsmedelsvaror är nu RSPO-certifierad* enligt det segregerade, dvs särhållna, flödet. Vi fortsätter även arbetet med att säkerställa att palmoljan i våra hushållsprodukter såsom tvättmedel och ljus produceras på ett ansvarsfullt sätt.

Vi redovisar kontinuerligt hur vårt arbete för ansvarsfull palmolja framskrider ibland annat till RSPO:s ACOP (Annual Communication of Progress).

Att utveckla förutsättningarna för ansvarsfull palmolja är inget vi kan göra på egen hand så vi samarbetar med andra dagligvarukedjor genom exempelvis the Consumer Goods Forum (CGF) och genom att själva vara medlemmar i RSPO. Vi har även skrivit på Kemtekniska förbundets (KTF) upprop för hållbar palmolja. Vi tror att samarbete är det mest effektiva sättet att bidra till att minska de negativa konsekvenserna av produktionen av palmolja.

Vi ser att vi kommit en bra bit på väg tack vare våra medarbetare och våra leverantörer men det finns mycket kvar att göra. Det finns exempelvis fortsatt stora utmaningar för hela palmoljeindustrin med fortsatt ohållbar och illegal skogsavverkning. Vi kommer därför att fortsätta arbetet med att säkerställa att den palmolja som används i våra produkter är producerad på ett ansvarsfullt sätt.

Palmolja förekommer oftast i processade livsmedel såsom kakor, snacks och konfektyr. Vi på ICA uppmuntrar till en livsstil med hälsosamma kostvanor och rörelse – och där nämnd utrymmesmat utgör en begränsad del. 

*Fakta RSPO
RSPO (Roundtable on Sustanable Palm oil) är en icke vinstdrivande organisation som förenar intressenter längs hela produktionskedjan av palmolja. Organisationen utvecklar och implementerar kriterier för hållbar palmolja genom en standard för odlare och förädlare.

Palmolja som odlas enligt RSPO:s kriterier kan certifieras och distribueras enligt följande flöden:

  • Segregerad palmolja: Certifierad palmolja som hålls isär från o-certifierad palmolja längs produktionskedjan ända till slutprodukten.
  • ”Mass Balance”-palmolja: Certifierad palmolja blandas med o-certifierad palmolja under transport och lagring. Uppföljningen sker på administrativ väg så att företag inte kan sälja mer hållbart producerad palmolja än vad som köpts in. Liknar systemet med grön el.
  • ”Book & Claim”-systemet: Ett system med certifikat som köps för en bestämd volym palmolja. Certifikaten motsvarar en premie till den som odlar hållbar palmolja. Detta system har varit en stor drivkraft för att få igång efterfrågan på hållbart producerad palmolja.

Läs mer på rspo.org.