Kaffe

Kaffe är en av världens största handelsvaror, och få länder dricker så mycket kaffe som Sverige. Självklart ska vi också vara med och förbättra villkoren för produktionen. Allt kaffe under ICAs egna varumärken är märkt med UTZ Certified. Det garanterar en ansvarsfull produktion som tar hänsyn till arbetare och miljö. Du kan själv spåra ursprunget för varenda paket du köper.

Kaffebönor

De flesta av världens kaffeodlingar ligger i utvecklingsländer. En del av produktionen sker i stor skala på maskindrivna plantager. Men småskaliga jordbruk där det mesta görs för hand är fortfarande vanliga. Många människor jobbar med och påverkas av kaffeodlingen.

UTZ Certified – för tryggt kaffe

För att skapa en bättre tillvaro för världens kaffeodlare och deras anställda har flera internationella certifieringar vuxit fram. ICA har valt UTZ Certified för allt kaffe inom våra egna varumärken. Det är en fristående organisation som ställer krav på och följer upp att produktionen tar ansvar för miljö, sociala aspekter och matsäkerhet hela vägen från odlingen till butiken. Så att du alltid kan dricka ditt kaffe med gott samvete.

Varje paket ICA-kaffe går att spåra här på webben.

Vad innebär UTZ Certified i praktiken?

  • Att kemikalier används så lite som möjligt, och på ett ansvarsfullt sätt.
  • Att stor hänsyn tas till medarbetarnas hälsa och säkerhet.
  • Att det finns skola och sjukvård för både arbetare och deras familjer.
  • Att det finns rättigheter att bilda fackförening och föra gemensamma förhandlingar.
  • Att det finns god dokumentation av odlingsytor, historia, jordmån och kemikalieanvändning.
  • Att det finns full spårbarhet på kaffet.