För en god morgondag

Ekologiska märkningar

I Sverige förekommer i huvudsak två olika märkningar av ekologiska livsmedel: EU-ekologiskt och KRAV. Här förklarar vi vad som skiljer dem åt.

EU-ekologiskt

Alla ekologiska livsmedel i Sverige måste uppfylla EUs regelverk och vara märkta med lövet-symbolen. Minst 95% av produktens ingredienser ska vara ekologiskt framställda. I den ekologiska odlingen får man inte använda konstgödsel eller naturfrämmande bekämpningsmedel. Fodret till djuren ska vara ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vara utomhus och får utlopp för sina naturliga beteenden. Läkemedel för djur, som antibiotika, ska användas med stor försiktighet. Om ett djur behandlas med läkemedel förlängs karenstiden innan djuret får slaktas. Man får inte använda genetiskt modifierade organismer. Ett fåtal tillsatser får användas. Läs mer om EU-ekologiskt.

KRAV

KRAV är den symbol som flest av oss kopplar samman med ekologisk mat. Större delen av regelverket överensstämmer med EUs regler när det gäller vegetabilier, som frukt, grönsaker och spannmål. Men för animaliska produkter är skillnaden större, då EU-ekologiskt saknar regler för transport och slakt av djur, samt har lägre krav på djurens utevistelse än vad KRAV har. KRAV-märkningen innebär att produkten är framtagen på ekologisk grund. Odlarna använder inte konstgödsel, genmodifiering eller några naturfrämmande bekämpningsmedel. Syntetiska färgämnen, smakämnen eller sötningsmedel är inte heller tillåtna. Det finns även regler för djurhållning, klimat, socialt ansvar och hur tillverkarna ska hushålla med naturtillgångarna. Är det ett livsmedel som ska marknadsföras som ekologiskt måste det utöver KRAVs regler uppfylla EU:s regelverk och märkas med lövet. Läs mer om KRAV.

Märkning av ICAs ekologiska sortiment

I nuläget har ICA bestämt att alla animaliska produkter i ICAs ekologiska produktserie, ICA I love eco, även ska vara KRAV-märkta då de reglerna är striktare gällande transporter, djurhållning och slakt. Vegetabiliska produkter får också gärna vara KRAV-märkta.

Källa: Livsmedelsverket samt ICA