Fisk och skaldjur

Även våra barn ska kunna njuta av julsill och sushi. Därför jobbar vi sedan många år aktivt för att erbjuda ett fisk- och skaldjurssortiment med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi följer WWFs fiskguide och de miljömärkta varorna blir fler och fler.

ICAs riktlinjer för ett hållbart fiske

Vi ska verka för en ansvarsfull hushållning med naturresurser för att säkerställa ett långsiktigt fiske och bevara den biologiska mångfalden. Vi säkerställer så långt det är möjligt att fisk och skaldjur kommer från legalt fiske vad gäller kvoter, ursprung, redskap och storlek.

Kort sagt: Att vi erbjuder ett centralt fisk- och skaldjurssortiment med minsta möjliga miljöpåverkan, så att även våra barn och barnbarn kan njuta av havets goda.

Kontroll genom alla led

Vi har full koll på ursprunget av all fisk och alla skaldjur som bär ICAs namn. På så vis kan vi garantera att produkterna lever upp till våra krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar. Dessutom letar vi hela tiden efter nya och hållbara alternativ, och de miljömärkta varorna ökar hela tiden i vårt eget ICA-sortiment.

Vad betyder rödmärkt fisk och skaldjur?

På ICA följer vi WWFs fiskguide och strävar efter att, så långt det är möjligt, undvika rödmärkt fisk och skaldjur i vårt centrala sortiment. Guiden märker arterna utifrån hur de fiskats och hur beståndet mår. Rödmärkt fisk och skaldjur är utsatt för överfiske, illegalt fiske eller har fiskats på ett sätt som påverkar miljön negativt.

Vad är MSC-märkt?

Vi jobbar med miljömärkningarna KRAV, MSC och ASC för vårt sortiment av fisk och skaldjur. Vanligast bland miljömärkningarna för fisk är MSC, Marine Stewardship Council. Det är en global miljömärkning för fisk från världshaven, som garanterar att fisken fångats med godkända metoder och i välmående fiskbestånd.

Äntligen en trygg räka

Både vildfångade och odlade tropiska jätteräkor kan innebära en risk för miljön. Därför har ICA enbart ASC-märkta odlade jätteräkor i vårt centrala sortiment. Vi har dessutom MSC-märkta kungsräkor under eget märke som ett hållbart alternativ. Kungsräkan liknar jätteräkan i textur, smak och utseende och kommer från ett småskaligt fiske utanför Australiens sydkust. Fisket får bara ske ett fåtal dagar per år och kvoterna är begränsade.

Men tonfisken då?

Den konserverade tonfisk vi säljer under eget varumärke är av arten Skipjack. Den kommer från välmående bestånd och fångas i Indiska Oceanen eller i Stilla havet. Därutöver har vi även fryst MSC-märkt vit tonfisk samt färsk MSC-märkt tonfisk i vårt centrala sortiment.

Läs WWF:s fiskguide