ICAs lilla eko-skola

Allt fler väljer ekologisk mat. Men vad är det som är så bra med ekologiskt och hur ska man tänka i butiken? Det här är ICAs lilla eko-skola.

Det goda med ekologiskt

Det finns många skäl att välja ekologiskt. Förutom att varken GMO eller naturfrämmande bekämpningsmedel får användas försöker man spara på jordens resurser så mycket det går. Och även djurhållningen är schysstare. Så välj ekologiskt – bra för dig, naturen och djuren! 

Vad får kallas ekologiskt?

En ekologisk produktion ska hushålla med naturresurser och inte störa naturen med ämnen som inte finns naturligt i jorden. GMO får därför inte användas och naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel är förbjudna. EU-regler visar vägen, i Sverige finns dessutom KRAV-märkningen med extra höga krav vad gäller exempelvis miljö och djurhållning. Läs mer om de ekologiska märkningar som finns i Sverige och vad som skiljer dem åt.

Ekologiskt, närodlat eller  i säsong. Hur ska man välja? 

Att göra medvetna val i butiken kan kännas som en riktig snårskog. Var ska man börja? Är till exempel ekologiska äpplen från Italien bättre än vanliga svenska? Ekologiskt innebär ju att färre skadliga ämnen hamnar i maten och naturen, medan närodlat gör att transport­erna minskar och vi stödjer det svenska jordbruket. Så allra bäst är oftast svenskt, ekologiskt i säsong. Men bara genom att du gör ett medvetet val så har du dragit ett strå till stacken. 

Ekologiskt mejeri

Det är inte någon myt att kossor är riktiga klimatgasfabriker. Det är idisslandet som gör att de fiser metangas och det är såklart lika oavsett om det är en eko-ko eller inte. Men det finns annat som är bra med ekologiskt mejeri. Eko-kor lever i en miljö som tillgodoser deras naturliga behov, som att beta eller vila sig på en halmbädd. De äter bara foder som är ekologiskt producerat, utan naturfrämmande bekämpningsmedel, och kalvarna får naturlig mjölk, helst modersmjölk. Och att eko-kor får vara ute och beta så mycket som möjligt håller hagarna öppna och artrika.

Ekologiskt kött

Ekologiskt kött kommer från djur som växer upp på en gård som kontrolleras regelbundet. Djuren äter ekologiskt foder, har gott om utrymme och vistas mycket utomhus. Bara i undantagsfall medicineras djuren med antibiotika. Transport och slakt går till så värdigt som möjligt.

En ekologisk grönsak

En ekologisk grönsak odlas på en gård som kontrolleras regelbundet. Den har växt utan genmanipulerade organismer, naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och joniserad bestrålning – som ofta används för att bekämpa skadedjur och bakterier.

Varför är ekologisk mat dyrare?

Helt enkelt för att grödorna kräver längre produktionstid och för att djurhållningen behöver större utrymme per djur. Den ekologiska maten måste också hanteras separat, och får inte blandas med livsmedel som producerats på andra sätt.

Är ekologisk mat nyttigare?

Studier pekar på att ekologisk mat inte innehåller mer av olika näringsämnen än annan mat. Däremot kan vi vara säkra på att ekologiskt kött kommer från djur som fått utlopp för sina naturliga beteenden, och att ekologiska grönsaker har vuxit i jordar som vårdats för att ge fina skördar, många generationer framöver.

5 skäl till varför du ska välja ekologiskt:


Bra för biologisk mångfald

Ekologiska odlingar kan bidra till att öka den biologiska mångfalden genom att det blir fler arter av växter, fåglar och pollinerare på ekologiska gårdar.

Schysst djurhållning
På ekologiska gårdar vill man ge djuren en så naturlig miljö som möjligt. De har gott om plats att beta och böka, och får ekologiskt foder att äta.

Inga naturfrämmande bekämpningsmedel
Ekobönderna använder inga naturfrämmande bekämpningsmedel: bra för odlaren, dig och naturen.

Inget konstgödsel
På ekogårdar används så långt möjligt organiskt gödsel, vilket bidrar till gårdens kretslopp. Att låta djur ”tillverka” gödslet minskar bruket av fossila bränslen.  

Spara på resurser
På ekologiska gårdar tar man vara på vad platsen har att ge. Man använder och återanvänder, för att så långt det är möjligt skapa ett eget kretslopp. 

Ekologiskt inom ICA

1993: ICA lanserar det miljöprofilerade sortimentet Sunda, som snart utökas och får namnet ICA Ekologiskt.
2008: Sortimentet byter namn till ICA I love eco. 
2012: Cirka 1 100 ekologiska produkter har tagit plats i ICAs centrala sortiment, varav ICA I love eco står för drygt 220.