ICAs lilla eko-skola

Allt fler väljer ekologisk mat. ICA har beslutat att sträva efter att erbjuda ekologiska alternativ inom alla produktgrupper. Det här är ICAs lilla eko-skola.

Vad får kallas ekologiskt?

En ekologisk produktion ska hushålla med naturresurser och inte störa naturen med ämnen som inte finns naturligt i jorden. GMO får därför inte användas och naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel är förbjudna. EU-regler visar vägen, i Sverige finns dessutom KRAV-märkningen med extra höga krav vad gäller exempelvis miljö och djurhållning. Läs mer om de ekologiska märkningar som finns i Sverige och vad som skiljer dem åt.

Ekologiskt kött

Ekologiskt kött kommer från djur som växer upp på en gård som kontrolleras regelbundet. Djuren äter ekologiskt foder, har gott om utrymme och vistas mycket utomhus. Bara i undantagsfall medicineras djuren med antibiotika. Transport och slakt går till så värdigt som möjligt.

En ekologisk grönsak

En ekologisk grönsak odlas på en gård som kontrolleras regelbundet. Den har växt utan genmanipulerade organismer, naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och joniserad bestrålning – som ofta används för att bekämpa skadedjur och bakterier.

Varför är ekologisk mat dyrare?

Helt enkelt för att grödorna kräver längre produktionstid och för att djurhållningen behöver större utrymme per djur. Den ekologiska maten måste också hanteras separat, och får inte blandas med livsmedel som producerats på andra sätt.

Är ekologisk mat nyttigare?

Studier pekar på att ekologisk mat inte innehåller mer av olika näringsämnen än annan mat. Däremot kan vi vara säkra på att ekologiskt kött kommer från djur som fått utlopp för sina naturliga beteenden, och att ekologiska grönsaker har vuxit i jordar som vårdats för att ge fina skördar, många generationer framöver.

5 skäl till varför du ska välja ekologiskt:


Bra för miljön

I ett ekologiskt jordbruk samarbetar alla delar på naturens villkor, och man är noga med att hushålla med jordens resurser.

Schysst djurhållning
På ekologiska gårdar vill man ge djuren en så naturlig miljö som möjligt. De har gott om plats att beta och böka, och får ekologiskt foder att äta.

Inga naturfrämmande bekämpningsmedel
Ekobönderna använder inga naturfrämmande bekämpningsmedel: bra för odlaren, dig och naturen.

Inget konstgödsel
På ekogårdar används så långt möjligt organiskt gödsel, vilket bidrar till gårdens kretslopp. Att låta djur ”tillverka” gödslet minskar bruket av fossila bränslen.  

Spara på resurser
På ekologiska gårdar tar man vara på vad platsen har att ge. Man använder och återanvänder, för att så långt det är möjligt skapa ett eget kretslopp. 

Ekologiskt inom ICA

1993: ICA lanserar det miljöprofilerade sortimentet Sunda, som snart utökas och får namnet ICA Ekologiskt.
2008: Sortimentet byter namn till ICA I love eco. 
2012: Cirka 1 100 ekologiska produkter har tagit plats i ICAs centrala sortiment, varav ICA I love eco står för drygt 220.