Sponsring och samarbeten

ICAs policies om samarbeten

Genom våra samarbeten engagerar vi oss i frågor som är viktiga för våra kunder. Tillsammans ska vi bidra till ökad mental och fysisk hälsa.

I vår sponsringspolicy står bland annat:

  • Vi engagerar oss i viktiga sociala frågor genom att vara en aktiv och långsiktig samarbetspartner och sponsor.
  • Sponsringen sker huvudsakligen i samarbete med organisationer med engagemang i barn och ungdomar.
  • Idrottssponsringen synliggör ICAs engagemang i de breda, folkliga idrotterna, med särskild tonvikt på idrottens betydelse för ungdomars normer, värderingar och goda vanor.