Nära hela Idrottssverige

Precis som att idrottsföreningen är ett nav i det lokala samhället är också ICA-butiken det, en plats där tusentals människor möts varje dag. Idrotten ger invånarna på orten en meningsfull fritid och en ovärderlig gemenskap. Detta är vi som lokala ICA-handlare en del av. Vi är lokalt engagerade, och tillsammans en av idrottsrörelsens allra flitigaste sponsorer.

Illustration

Vi ser storheten i att alla barn får prova på en första idrott. 
Därför bidrar vi med att sänka avgifterna så att fler får vara med. 
 
Vi ser storheten i att alla kan gå på match på ett tryggt sätt. Därför skapar vi familjeläktare på arenor, så att idrotten blir en samlingsplats för fler. 
 
Vi ser storheten i att unga ska få testa på ledarskap inom idrotten. Därför anordnar vi ledarutbildningar som får unga att växa och tro på sig själva. 
 
Det som vi 1 479 ICA-handlare runt om i Sverige har gemensamt är ett starkt, lokalt engagemang. Vi finns där våra kunder finns, och vi finns över hela Sverige. Våra lokala insatser blir riktigt stora, tillsammans. 

Vi är nära hela Idrottssverige.