Samarbeten

På ICA tror vi att det är viktigt att inspirera fler människor till en sundare livsstil. Det gör vi delvis genom vår idrottssponsring som främst riktar in sig på barn och unga. och samarbeten med organisationer som Cancerfonden. För oss på ICA hänger mat och hälsa ihop.