Testa din hälsa

Hälsokvittot - experten svarar på frågor

Äter du för dåligt, dricker du för mycket eller rör du på dig för lite? Apotek Hjärtat har tillsammans med folkhälsoforskare tagit fram ett test som fått namnet Hjärtats Hälsokvitto som på ett enkelt sätt ger dig svar på hur det står till med din hälsa och vad du kan göra för att förbättra den.

Experten om Hälsokvittot

Preben Bendtsen är professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap vid Linköping universitet och skapare av testerna, och han har under 15 års tid studerat människors olika hälsovanor. Här ger han svar på vad du kan få ut av dem, vad som är det farligaste du kan göra mot din hälsa och hur du ska förhålla dig till de resultat du får.

För vem är testerna till för?

− De är till för hela befolkningen. De utgår från ett folkhälsoperspektiv och handlar till exempel inte om någon speciell bantningskur utan vad man behöver tänka på för att leva så hälsosamt som möjligt.

När jag har gjort testerna, hur ska jag ställa mig till resultaten jag får?

− De här testerna är hjälp till självhjälp.  Med det menar jag att de frågor vi ställer och de svar du får är till för att öka din insikt om hur du ligger till. Du kanske får veta att du röker eller dricker för mycket, eller kanske äter fel och då får du tips på hur du skulle kunna förbättra dina levnadsvanor.  Testerna ska alltså ge dig råd om enkla livsstilsförändringar som du kan göra själv.

Vad är det värsta du kan göra mot din hälsa?

− Jag skulle nog säga rökning. Rökning för med sig en massa sjukdomar och även om andelen rökare har minskat under senare åren så ser vi fortfarande effekten av det stora antal rökare som fanns för 20-30 år sedan. Det handlar inte bara om risken att drabbas av sjukdomar men dödligheten är klart större om du röker. Sedan har vi det här med fysisk aktivitet. Det är så otroligt viktigt att röra på sig. Fysisk aktivitet sätter igång processer i kroppen och motverkar inflammationer.  Många av de livsstilssjukdomar vi har så som diabetes och åderförkalkning kan motverkas med tillräcklig fysisk aktivitet.

Hur ska man leva för att få ett bra resultat?

− Om du inte röker eller dricker, är lagom fysiskt aktiv och äter hälsosam mat så förebygger du att drabbas av en hjärtinfarkt med 80 procent och statistiskt sett lever man 14 år längre. Ingen kan leva så här perfekt men du kan göra så gott du kan. Om inte annat så kan de här testerna ge dig en tankeställare.

Vad är skillnaden på det här testet och andra hälsotest?

− Det finns inte något motsvarande i Sverige som har ett lika starkt folkhälsoperspektiv och som bygger på vetenskapliga fakta och undersökningar. Vi har en dynamisk och personlig återkoppling baserad på personens svar och det är få test som har något liknande.  

Och slutligen, varför ska man göra det?

− För att öka medvetenheten om sin hälsa, men vi vill också få människor att förstå att det inte är några extrema saker man behöver göra för att må bättre. Inga av de här målen är orimliga. Om man till exempel rör på sig minst 30 minuter om dagen, 5 dagar i veckan så gör det stor skillnad.

  • En leende man som bär sin son på ryggen.

    Testa din hälsa

    Hälsokvittot är Apotek Hjärtats digitala hälsotest som på ett enkelt sätt ger dig svar på hur det står till med din hälsa och vad du kan göra för att förbättra den.

    Läs mer om Hälsokvittot

Om hälsokvittot

Hälsotesten började utvecklas för mer än tio år sedan. Bakgrunden var den att även om personalen inom häls- och sjukvården visste hur viktigt det var med hälsosamma levnadsvanor, så var det svårt att hitta tid att fråga patienterna om deras levnadsvanor och ge lämpliga råd till dem.

Därför började man utveckla datoriserade test där en dator sammanställde svaren så personen själv kunde gå igenom sin återkoppling och reflektera över hur hen ville gå vidare. Alltså – hjälp till självhjälp.

Under flera år har man prövat olika sätt att göra dessa test tillgängliga för personer som söker sjukvård men även för befolkningen i stort.

Artiklar (449)

Ät som en viking

Ät som en viking

Nordisk mat är riktigt nyttig. Lär dig om vingingakosten och hur den påverkar hälsan.