Mythbusting

Myter om diabetes

Är det bara att sluta äta godis om man drabbas av diabetes? Nej, så enkelt är det tyvärr inte, men vad är det egentligen som gäller för denna sjukdom? Här går vi igenom vanliga myter om diabetes.

7 vanliga myter om diabetes

1. Diabetes typ 1 och 2 är olika sjukdomar

Ja, det stämmer att dessa två typer av diabetes är olika sjukdomar. Diabetes typ 1 innebär att kroppen har förstört de celler som producerar insulin helt. Därför måste insulin tillföras genom till exempel sprutor eller insulinpump flera gånger per dag. Diabetes typ 1 utvecklas ofta när man är barn eller tonåring. Det är en autoimmun sjukdom som inte är orsakad av livsstilsfaktorer som kost eller fysisk aktivitet.

Vid diabetes typ 2 har kroppen kvar en viss insulinproduktion och därför kan livsstilsförändringar samt i vissa fall behandling med tabletter räcka i många år. Livsstilsfaktorer är ofta bidragande till att sjukdomen uppstår.


2. Diabetes orsakas av att man äter för mycket socker

Nej, orsaken till diabetes typ 1 är att kroppen har förstört de insulinproducerande cellerna. Varför den processen uppstår vet man inte riktigt än men det forskas om vilka faktorer, till exempel virus, som kan påverka att den autoimmuna processen startar.

Och nja, inte heller typ 2-diabetes orsakas av att man bara äter för mycket socker. I så fall skulle ju alla som äter lite för mycket godis drabbas. Diabetes typ 2 är till stor del ärftlig men det finns även andra riskfaktorer som höjer risken att drabbas. Dessa faktorer är övervikt, bukfetma, rökning, högt blodtryck, stress och för lite rörelse. Därför brukar man säga att diabetes typ 2 kan vara livsstilsrelaterat, men det behöver alltså inte vara det. Så javisst, om man äter en väldigt ohälsosam kost med exempelvis mycket sötsaker, så kan det bidra till att diabetes typ 2 utvecklas.

3. Typ-2 diabetes är en ålderssjukdom

Nej, typ 2-diabetes kan drabba även de som är medelålders och till och med barn och unga. Förr var det dock ovanligt att unga fick diabetes typ 2 men det är det tyvärr inte längre. Däremot är det fortfarande vanligare att få diabetes typ 2 efter att man har fyllt 40 år.


4. Det finns speciell diabeteskost

Nja, först måste man tydligt skilja mellan kosten för någon med diabetes typ 1 och 2. Den som har typ 1 behandlas med insulin och kan därmed parera den blodsockerhöjning som intaget av kolhydrater ger genom sin medicinering av insulin. På så sätt kan en typ 1-diabetiker teoretiskt sett äta som andra men behöver alltid tänka mer på vad, när och hur mycket hen äter för att få ett så stabilt blodsocker som möjligt.

För den med diabetes typ 2 finns det några olika sorter av kost som kan rekommenderas som nutritionsbehandling. Vilken kost som fungerar bäst är individuellt. Det handlar om att stabilisera blodsockret genom att minska på kolhydraterna eller att välja vissa kolhydrater framför andra. Ofta äter man vanlig mat som inte innehåller så mycket socker men som är rik på fibrer och fullkorn vilket hjälper till att bromsa blodsockerstegringen. Vad som dock är gemensamt för alla diabetiker, oavsett om de har typ 1 eller 2, är att det är bra att tänka på att äta grönsaker, äta fisk några gånger i veckan, välja fullkorn, röra på sig och annat som ingår i en allmänt hälsosam livsstil. Med andra ord, det som alla människor behöver tänka på!

5. Man får inte äta socker när man har diabetes

Jo! Att man som diabetiker inte får äta någonting med socker i är faktiskt en myt. Men precis som för alla andra är en kost med för mycket sötsaker inte bra. De som insulinbehandlar sin diabetes kan kompensera för några bitar godis eller en tårtbit. För de som har diabetes typ 2 handlar det om att överväga vilka tillfällen man vill njuta av sötsaker så det inte blir för ofta.

6. En fet kost leder till diabetes

Nej och nja! En fet kost eller andra livsstilsfaktorer leder inte till att man utvecklar diabetes typ 1. Däremot är två kända riskfaktorer för diabetes typ 2 övervikt och bukfetma vilket såklart kan orsakas av att man äter en för fet och energirik kost.

7.  Det är bara att sluta äta godis om man drabbas av diabetes,  låter inte så farligt!

Nej, diabetes är en allvarlig sjukdom som om den inte sköts kan få stora negativa konsekvenser. Oavsett om man drabbas av diabetes typ 1 eller typ 2 behöver man leva med sin diabetes och behandla den livet ut.