Miljö i butik

ICAs största direkta klimatpåverkande faktor är butikerna, inte transporter av varor. Därför pågår flera projekt för att minska energiförbrukningen och gå över till förnybara energikällor och köldmedia med låg klimatpåverkan.

Lysande miljöprojekt

För att minska energianvändningen byts äldre belysning i butikerna ut mot moderna, mer effektiva alternativ, vilket också gör ICAs butiker ljusare. Våra nybyggda butiker har ett högt miljöfokus och ska vara miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad Guld. De kan till exempel ha geoenergi som energikälla för butikens värme och kyla och ett högt fokus på hållbara transporter med cykeldepåer, tydliga gång- och cykelbanor och laddstolpar. Det är några exempel av vad som görs på ICA för att nå klimatmålet om att vara klimatneutralt till år 2020.

Många nyöppnade butiker Svanenmärkta

Många nya ICA-butiker i Sverige är certifierade enligt Svanen. Även befintliga butiker certifieras efter hand. I en Svanenmärkt butik tar man ett helhetsgrepp när det gäller miljöfrågor.

Det är till exempel viktigt att:

  • ha ett tillräckligt brett sortiment av miljömärkta och ekologiska varor
  • kylar och frysar täcks över när butiken är stängd
  • transporterna är miljöanpassade och belysningen energisnål
  • avfallshanteringen är effektiv
  • personalen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan i alla led

Alltid miljöalternativ på hyllan

I ICAs butiker ska det finnas ett brett miljömärkt sortiment och inom de flesta varugrupper finns alternativ som omfattas av någon av miljömärkningarna Svanen, Bra miljöval, EU-blomman, EU-ekologiskt eller KRAV.

ICAs miljökasse - ett lite grönare val

ICAs plastkasse är av så kallad grön polyeten. Kassen görs av sockerrör, vilket vid förbränning ger 85% mindre fossilt koldioxidutsläpp än vad oljebaserade kassar gör. Kvaliteten är densamma. Sockerrörskassen är 100% återvinningsbar och klimatkompenserad.

Så tas kylan om hand

Både svenska och baltiska butiker arbetar löpande med att sätta lock på frysdiskar, dörrar på kylar och gardiner på kylar och frysar för att på så sätt minska energiförbrukningen. Metoden bidrar också till att temperaturen i kyldisken blir jämnare och att arbetsmiljön upplevs som behagligare.

Test med solceller på butikstak

Flera projekt pågår för att hitta förnyelsebara energikällor. I Västerås har en MAXI-butik fått trehundra kvadratmeter av taket klätt med solceller. Solcellerna täcker inte butikens hela energibehov men kompletterar elförsörjningen.

Den största klimatpåverkande faktorn inom ICA Gruppen återfinns i butiksledet. Därför arbetar koncernen fokuserat med en successiv övergång till förnybar energi och köldmedia med lägre klimatpåverkan samt effektiviseringar inom energi, exempelvis byte till LED belysning och lock och dörrar på kylar och frysar. Åtgärderna bidrar till att minska koncernens utsläpp samtidigt som de på sikt minskar kostnaderna både för koncernen och de enskilda butikerna.