Miljö i butik

ICAs största direkta klimatpåverkande faktor är butikerna, inte transporter av varor. Därför pågår flera projekt för att minska energiförbrukningen och gå över till förnyelsebara energikällor.

Lysande miljöprojekt

I miljöprojektet T8-T5 byts äldre belysning i butikerna ur mot moderna, mer effektiva alternativ. Lamporna gör inte bara ICAs butiker ljusare, utan energiförbrukningen minskar också väsentligt. Projektet är ett av många som startats på ICA för att nå klimatmålet om 30 procents minskat koldioxidutsläpp till år 2020.

Många nyöppnade butiker Svanenmärkta

Många nya ICA-butiker i Sverige är certifierade enligt Svanen. Även befintliga butiker certifieras efter hand. I en Svanenmärkt butik tar man ett helhetsgrepp när det gäller miljöfrågor.

Det är till exempel viktigt att:

  • ha ett tillräckligt brett sortiment av miljömärkta och ekologiska varor
  • kylar och frysar täcks över när butiken är stängd
  • transporterna är miljöanpassade och belysningen energisnål
  • avfallshanteringen är effektiv
  • personalen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan i alla led

Alltid miljöalternativ på hyllan

I ICAs butiker ska det finnas ett brett miljömärkt sortiment och inom de flesta varugrupper finns alternativ som omfattas av någon av miljömärkningarna Svanen, Bra miljöval, EU-blomman, EU-ekologiskt eller KRAV.

ICAs miljöpåse - ett lite grönare val

ICAs miljövänliga kasse är av så kallad grön polyeten. Kassen görs av sockerrör, vilket vid förbränning ger 85% mindre fossilt koldioxidutsläpp än vad oljebaserade kassar gör. Kvaliteten är densamma. Sockerrörskassen är 100% återvinningsbar och ersätter den tidigare ICA I love eco-kassen.

Så tas kylan om hand

Både svenska, norska och baltiska butiker arbetar löpande med att sätta lock på frysdiskar, dörrar på kylar och gardiner på kylar och frysar för att på så sätt minska energiförbrukningen. Metoden bidrar också till att temperaturen i kyldisken blir jämnare och att arbetsmiljön upplevs som behagligare.

Test med solceller på butikstak

Flera projekt pågår för att hitta förnyelsebara energikällor. I Västerås har en MAXI-butik fått trehundra kvadratmeter av taket klätt med solceller. Solcellerna täcker inte butikens hela energibehov men kompletterar elförsörjningen.