Kvalitetsarbete

Kvalitet och socialt ansvarstagande är alltid vägledande i vår verksamhet och våra affärsrelationer. Hos oss finns kompetenta medarbetare, tydliga rutiner, spårbarhet och kontroll. . Våra produkter och tjänster ska uppfylla våra och omvärldens krav på kvalitet och säker hantering men också på arbetsförhållanden och djuromsorg. Alla våra affärer sker på mänskliga villkor och vårt ansvar sträcker sig över landsgränser.

Bild laddas

Kvalitet i butik

Utveckling av livsmedelshantering och hög kvalitet är en av ICAs viktigaste frågor.
Bild laddas

Säkra leverantörer

Höga krav på leverantörer säkerställer att du kan hitta bra varor hos oss.
Bild laddas

Handel på mänskliga villkor

ICA gör affärer över hela världen. Därför måste vi också ta ansvar över gränserna.
Bild laddas

Ansvarsfulla produkter för hem och fritid

Våra produkter ska vara av god kvalitet och tillverkade på ett ansvarsfullt sätt.