Kvalitetsarbete

Kvalitet och socialt ansvarstagande är alltid vägledande i vår verksamhet och våra affärsrelationer. Hos oss finns kompetenta medarbetare, tydliga rutiner, spårbarhet och kontroll. . Våra produkter och tjänster ska uppfylla våra och omvärldens krav på kvalitet och säker hantering men också på arbetsförhållanden och djuromsorg. Alla våra affärer sker på mänskliga villkor och vårt ansvar sträcker sig över landsgränser.

Kvalitet i butik

Utveckling av livsmedelshantering och hög kvalitet är en av ICAs viktigaste frågor.

Säkra leverantörer

Höga krav på leverantörer säkerställer att du kan hitta bra varor hos oss.

Handel på mänskliga villkor

ICA gör affärer över hela världen. Därför måste vi också ta ansvar över gränserna.

Ansvarsfulla produkter för hem och fritid

Våra produkter ska vara av god kvalitet och tillverkade på ett ansvarsfullt sätt.