Kvalitet

Kvalitet och socialt ansvarstagande är alltid vägledande i vår verksamhet och våra affärsrelationer. Hos oss finns kompetenta medarbetare, tydliga rutiner, spårbarhet och kontroll. . Våra produkter och tjänster ska uppfylla våra och omvärldens krav på kvalitet och säker hantering men också på arbetsförhållanden och djuromsorg. Alla våra affärer sker på mänskliga villkor och vårt ansvar sträcker sig över landsgränser.