Mångfaldsarbete

Vi ska stärka vår konkurrenskraft genom att öka mångfalden i vår verksamhet och ta tillvara på olikheter. Vårt mångfaldsarbete handlar om att ta tillvara på den kreativitet och det mervärde som ryms i samspelet mellan olikheter för att därigenom skapa en dynamisk verksamhet med hög kvalitet i produkter, tjänster och service. Mångfald är en del av vår medarbetarstrategi, och koncernen driver flera initiativ för att öka mångfalden, exempelvis genom att skapa sysselsättning för unga, för funktionsnedsatta och ge nyanlända stöd för etablering.

ICA Gruppens mångfaldsarbete

ICA Gruppen arbetar aktivt med att öka kunskapen kring mångfald, inkludering och att synliggöra omedvetna fördomar och förebygga kränkningar.