För en god morgondag

Ett fokuserat hållbarhetsarbete är en självklarhet för oss. Alla kan göra något för en god morgondag, framförallt vi.

Skog med texten För en god morgondag

Varje vecka träffar vi 16 miljoner kunder i butikerna och apoteken där vi arbetar för att göra människors dag lite enklare. Vi har ett ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Ett mål är att netto noll utsläpp senast 2030. ett annat att göra det enklare för våra kunder att göra hållbara val. 

För att nå våra mål jobbar vi aktivt och långsiktigt inom områdena lokalt, miljö, hälsa, mångfald och kvalitet.

Lokalt

Vi vill engagera oss för ett levande samhälle där vi finns. Vi stöttar idrottslag och föreningar. Vi är en samlingsplats. Och precis som våra kunder älskar vi lokalproducerat, både för att det är gott och för att stötta en levande bygd. Vi vill att de platser där vi har butiker och apotek ska vara platser där människor trivs, handlar, lever, bor och verkar.

Miljö

Vi vill hjälpa våra kunder att göra mer hållbara val. Vi vill göra de miljösmarta valen enkla, både för våra kunder och för oss själva. Vi arbetar varje dag med miljösmarta lösningar på kontor, i butiker och apotek. Vi är klimatneutrala i vår egen verksamhet sedan 2020, och har bestämt oss för ha netto noll utsläpp senast 2030. Vi ska spara på resurser och minska svinn i hela kedjan. Tillsammans med våra kunder ska vi minimera vår miljö- och klimatpåverkan.

Hälsa

Vi vill göra det enkelt för människor att äta nyttigare, må bättre och leva hälsosammare. Vi hjälper våra kunder genom vårt sortiment, men också genom att inspirera, ge goda råd och guida till ett friskare och bättre liv. Med butiker, apotek och lättillgängliga minutkliniker kan vi både förebygga, vårda och bota. Vår ambition är bättre folkhälsa och ett samhälle som mår bra.

Mångfald

Vi vill ta tillvara på olikheter. Det gör vi genom att öka mångfalden och ha medarbetare med alla möjliga bakgrunder och förmågor. Hos oss är alla talanger. Alla kan växa och utvecklas. Alla har något att bidra med. Alla har något att dela med sig av. Alla är medmänniskor. Vi är säkra på att ett  inkluderande samhälle blir tryggare och mer tolerant. Det tjänar alla på.

Kvalitet

Vi vill säkerställa att våra kunder är trygga hos oss. Kvalitet och socialt ansvarstagande är alltid vägledande i vår verksamhet och våra affärsrelationer. Vi har kompetenta medarbetare, tydliga rutiner, spårbarhet och kontroll. Våra produkter och tjänster ska uppfylla våra och omvärldens krav på kvalitet och säker hantering men också på arbetsförhållanden och djuromsorg. Alla våra affärer sker på mänskliga villkor och vårt ansvar sträcker sig över landsgränser.